Fastighet – entreprenadtjänst

En välskött fastighet är inte bara en plats som skapar större trivsel, den minskar även behovet av större kostsamma reparationer och ökar attraktionskraften.

Både den inre och yttre miljön påverkas av dagligt slitage och arbete krävs för att upprätthålla den standard som krävs. Allt fler fastighetsägare lägger ut fastighetstjänster, helt eller delvis, på entreprenad som ett sätt att frigöra tid och skapa möjligheter att koncentrera sig på kärnverksamheten samtidigt som förvaltning och service kan bli effektivare.

Allt fler fastighetsägare lägger ut fastighetstjänster, helt eller delvis, på entreprenad som ett sätt att frigöra tid.

Samhall hjälper ett växande antal kunder, privata och offentliga med fastighettjänster. Alla våra entreprenadtjänster inom fastighet utformar vi i enlighet med Aff (Avtal för fastighetsförvaltning) för att tillsammans med våra kunder skapa de bästa förutsättningarna för en väl fungerande fastighetsförvaltning.

Exempel på våra fastighetstjänster

  • Fastighetsskötsel – Inre: avfallshantering, flyttning, städ (läs mer under våra städtjänster)
  • Fastighetsskötsel – Yttre : markskötsel, snöröjning, hantering av vattenanläggningar och annan utrustning i utemiljö
Intresserad? Kontakta oss!