Entreprenad­tjänster

Samhalls entreprenadtjänster är uppskattade både inom privat och offentligt näringsliv, där Samhall är en stor aktör. Exempelvis är vi med ca 8700 medarbetare som jobbar inom städ en av Sveriges största.

I utförandet av dessa tjänster följer vi inte bara våra övergripande kvalitetssystem ISO 9001 och ISO14001 utan även andra tjänstespecifika standarder. Exempelvis följer vi inom städ INSTA 800 och är Svanenmärkta, och utformar våra tjänster enligt Aff.

Inom tvätt är vi helt unika i Sverige med att kunna erbjuda en tjänst där våra kunders tvätt aldrig blandas i samma maskin.

Inom alla våra tjänster arbetar vi ständigt med att förbättra både kvalitet och miljö i genomförandet.

Intresserad? Kontakta oss!

Relaterade kunder

Swedbank
ICA Sverige
Ikea