Fstighet som bemannad lösning

Fastighet – Branschlösning

Var rädd om din fastighet. Ett väl omhändertaget inre och yttre ger en trivsam miljö för besökaren.

Fastighetskompetens är en bristvara idag – det kan vi råda bot på!

Fastighetskompetens är dock en bristvara idag och ett växande antal av våra kunder vittnar om svårigheter att hitta yrkeskunnig personal inom just fastighet. Det kan vi råda bot på!

Vi har yrkesutbildad personal med praktisk erfarenhet från en rad olika arbetsuppgifter så som markskötsel, tillsyn och underhåll, teknisk skötsel, fasadvård, gräsklippning, planteringar, snöskottning, yttre renhållning eller städ.

Vi jobbar med alla dessa delar under hela eller delar av året helt beroende av dina unika behov.

Exempel på tjänster vi erbjuder inom Fastighet

  • Fastighetsskötare – inre miljö
  • Fastighetsskötare – yttre miljö
  • Fönsterputsare
  • Administratör
  • Lokalvårdare
  • Vaktmästare
  • Servicevärd
Intresserad? Kontakta oss!