Branschlösningar

I en branschlösning är Samhalls medarbetare integrerade i kundens verksamhet och arbetet sker i kundens namn. Vi kan anpassa graden av ansvar från vår sida för att möta våra kunders varierande behov.

Utöver personella resurser kan vi även ta ett större åtagande vad gäller exempelvis egen produktionsledning eller ett fullt funktionsåtagande med resultat- och tidsgaranti. Är samarbetet långsiktigt och djupt kan vi ingå partnerskap som även kan omfatta saminvesteringar och riskdelning.

Vår mångåriga erfarenhet, storlek, bredd och flexibilitet gör att vi på ett helt unikt sätt kan anpassa formen för samarbete beroende på vad som krävs för att samarbetet skall bli framgångsrikt.

Grad av ansvar i en branchlösning
Långsiktiga samarbeten med OpenBook
Vi anpassar oss efter dina behov
En självklar del i vårt arbete