Janne Björklund, chef för Swedbanks interna servicetjänster

Janne Björklund, chef för Swedbanks interna servicetjänster

Swedbank

Samhall sköter det dagliga underhållet på 170 Swedbank-kontor runt om i Sverige, där städ är den främsta tjänsten – på vissa håll har man även anlitat Samhall för extratjänster.

– Samhall har ett väloljat maskineri i ett samarbete som fungerar mycket bra, menar Janne Björklund, chef för Swedbanks interna servicetjänster.

Samarbetet med Samhall

Båda parterna tycker det är viktigt med återkommande täta dialoger och tydliga avstämningar.

– Samarbetet fungerar så bra, mycket tack vare att vi är öppna mot varandra. Vi från Swedbanks sida är tydliga med att tala om vad vi vill ha och Samhall är väldigt mottagliga för våra idéer och det gör att vi passar bra ihop.

Ett väloljat maskineri

Ett tydligt samhällsengagemang präglar hela Swedbankkoncernen vilket är en motivering till varför man valt Samhall som leverantör. Men det är långt ifrån den enda anledningen.

”Det märktes direkt en avsevärd förbättring ute på kontoren när Samhall kom med i bilden.”

– Vi finns i hela landet och det gör Samhall också. Det underlättar därför för oss att ha en rikstäckande leverantör att samarbeta med. Sedan har de en mycket bra leverans också. Samhall har ett väloljat maskineri och är duktiga på att dra igång stora projekt – det visade de på ett imponerande sätt exempelvis när vårt samarbete startade. I början handlade det om 140 kontor och uppstarten sköttes väldigt smidigt och elegant från Samhalls sida. Det märktes direkt en avsevärd förbättring ute på kontoren när Samhall kom med i bilden, berättar Janne Björklund.

Bakom samarbetet ligger ett basavtal som gäller alla inblandade kontor, men ett antal lokala kontor har även lagt till extratjänster. Och även det är något som flutit på problemfritt.

– Samhall levererar alltid, helt enkelt, kommenterar Janne Björklund.

Fyra skäl till att Swedbank valde Samhall

  • Samhalls hållbarhetsarbete och samhällsengagemang matchar Swedbanks – Swedbanks mål är att vara samhällsengagerande samt självklart har vi som enda miljöcertifierade bank i Sverige höga miljö- och hållbarhetskrav.
  • Samhall är rikstäckande
  • Engagemanget från Samhalls medarbetare – Att utföra en städtjänst är mer avancerat än man tror och kräver stor hantverkskunskap. Det har Samhallmedarbetarna och de brinner verkligen för att utföra ett bra arbete och det märks.
  • Den goda leveransen – Våra kunder ska mötas av en ren och snygg lokal, det är viktigt för oss. Och våra interna kravställare ute på kontoren har extremt höga krav, men Samhall gör oss inte besvikna, tvärtom. Numera har vi sånt stort förtroende för Samhall att vi kunnat släppa på en del internkontroller, eftersom vi vet att deras leverans håller så pass hög kvalitet, säger Janne Björklund.
Vi städar på
Swedbankkontor
Vi städar
m2 golvyta hos Swedbank