Polisen

Polismyndigheten och dess anställda ska spegla samhällets mångfald. Den ambitionen ligger till grund för projektet ”Samarbete Samhall” – en satsning som syftar till att människor med olika sorters funktionsnedsättningar ska erbjudas jobb inom polisen. Carin Göthblad, länspolismästare i Stockholm, har varit drivande i frågan och belönades med Visa vägen-priset för pris för Årets eldsjäl 2010.

– Samhalls matchningsprocess är jättebra och vi behöver lära oss av den när det gäller andra anställningar. Det är något jag sprider till andra arbetsgivare, att vi får så proffsig hjälp av den matchningsprocess som Samhall har, säger Carin Götblad.

”Vi anlitar Samhall för deras affärsidé.”

Idag jobbar 15 Samhallanställda inom Polisen. Varje väg mot en anställning inleds med en matchningsprocess (Samhallmetoden), där vi hittar rätt person till rätt tjänst. Efter matchningen följer en månads praktik. Är båda parter nöjda efter den så inleds ett års anställning, efter vilket vi tillsammans tar beslut om hur samarbetet ska fortsätta. Idag jobbar våra medarbetare hos Polisen med allt från passhantering och bilservice till registrering, inmatning av känslig information, utskrivning av förhör och systemadministration.

Lars Richter är kriminalinspektör i Stockholm:

– Vi anlitar Samhall för deras affärsidé. Någon måste värna om de utsatta och det vore en skam om en statlig myndighet inte kan bidra till detta, säger Lars Richter, Kriminalinspektör.