Panduro Hobby

Henrik Lindstedt har som produktionschef på Panduro Hobby i Malmö under många år och genom idogt arbete visat att han är ett mycket gott föredöme när det gäller att öppna dörrar i arbetslivet för människor med funktionsnedsättning.

Henrik ser alltid individen och dennes förmåga. Hans ledarskap får medarbetarna att växa så att deras självförtroende stärks.

– Det som driver mig är glädjen man får tillbaka. Man ser att alla människor är lika mycket värda. Alla människor kan göra någonting ute på arbetsmarknaden.