Ingram Micro Patrik Karlsson

Patrik Karlsson. I bakgrunden Edin Alija från Samhall.

Ingram Micro Mobility

Ingram Micro är en världsledande distributör inom IT- och telekombranschen. Ingram Micro finns på flera sajter i Sverige. I Borås ligger Ingram Micro Mobilitys Nordiska logistikcenter och här arbetar Samhalls medarbetare, tillsammans med övrig personal, med flertalet arbetsuppgifter på lagret.

”Vi är mycket stolta och glada för att vi idag har ungefär ett fyrtiotal medarbetare från Samhall, som arbetar sida vid sida med vår egen personal.”

– Samarbetet med Samhall tog fart på riktigt i slutet av 2012. Från början bestod samarbetet endast av att vi som företag skickade en begränsad typ av produkter till Samhall där personalen skulle hantera dessa på plats i sin egen anläggning. I samband med detta började vi efter en tid se nya möjligheter och arbetsuppgifter som passade oss som företag mycket bra och eftersom det även var väldigt bra för Samhall, medförde det att vi tillsammans började integrera i allt högre omfattning, säger Patrik Karlsson, Sr Manager Operations Nordic på Ingram Micro.

Samarbetet växte ordentligt och Samhall och Ingram Micro är nu inne det sjunde året tillsammans som samarbetspartners.

– Vi ser detta som en väldigt stor tillgång att fortfarande ta del av denna resa. Vi är mycket stolta och glada för att vi idag har ungefär ett hundratal medarbetare från Samhall, som arbetar sida vid sida med vår egen personal.

Många fördelar

Fördelarna med att jobba tillsammans med Samhall är många, inte minst för att det på ett positivt sätt bidrar till mångfald avseende ålder, kön och bakgrund bland företagets totala personalstyrka.

”Vi har genom samarbetet fått en flexibilitet som ingen annan partner kan ge oss.”

– Detta anser vi som företag är själva ”nyckeln” till att skapa ett sunt arbetsklimat. Vi har dessutom, genom detta samarbete, fått en flexibilitet som ingen annan partner kan ge oss.

Denna flexibilitet har sitt ursprung i att Samhall nu delvis även bedriver egen verksamhet i Ingram Micros lokaler vilket innebär att personalen som arbetar med detta också kan ”hoppa in” och arbeta för Ingram Micro om behov uppstår.

Individen i fokus

”Vårt samarbete med Samhall har blivit en självklarhet i vår verksamhet.”

Precis som Samhall så drivs Ingram Micro av att låta människor växa och utvecklas. Patrik Karlsson menar att företaget känner en stor värdighet i att kunna bidra till att människor som ofta står längre utanför arbetsmarknaden får möjligheten att lyckas. Det finns en tydlig stolthet över att Ingram Micro fungerar som en sista pusselbit för att rusta Samhallmedarbetarna med verktyg, erfarenhet och självförtroende för att kunna ta ytterligare steg framåt i arbetslivet.

– Vårt samarbete med Samhall har blivit en självklarhet i vår verksamhet och vi ser med glädje fram emot en fortsatt positiv utveckling. Det är verkligen en ”win-win-win” för oss på Ingram Micro, för Samhall och framförallt för alla de medarbetare som nu får chansen att bidra! För oss på Ingram Micro är budskapet enkelt, det är vår personal som skapar vår gemensamma framtid, avslutar Patrik Karlsson.

 

Relaterade kunder

Ingram Micro Mobility
På Ingram Micro jobbar
Samhallmedarbetare
Vi hanterar
kollin per dag.