ICA Sverige

Anette Bengtsson, butikschef på ICA Maxi Flygstaden i Halmstad, har anlitat Samhall i närmare fem år. Städningen var först ut, och eftersom den gav fint resultat ökade butiken på med andra tjänster.

FRÅN STÄDNING TILL VARUPLOCK 

Samarbetet mellan ICA Flyghamnen och Samhall inleddes med att Anette Bengtsson behövde hjälp med städningen i butiken. Insatsen föll så bra ut att hon utökade med fler tjänster allt eftersom.

– Idag har vi också hjälp med hantering av kundvagnar och varuplock för vår e-handel. Sammantaget sysselsätter det åtta personer, berättar Anette.

FIN KVALITET TILL BRA KOSTNAD

– Det känns bra i hjärtat när vi både kan använda tjänster vi är nöjda med och göra en insats i samhället – det är något alla vinner på, resonerar Anette. Städningen funkar fint, medarbetarna levererar med kvalitet och är bra på att hantera feedback.

MED I ICA MAXI-GÄNGET

Anette poängterar vikten av att alla medarbetare känner sig delaktiga och gör ingen skillnad på ICA-personal och kollegor från Samhall.

– Alla är lika viktiga för att verksamheten ska funka. Vi kommer från vitt skilda bakgrunder, respekterar varandras olikheter och jag tror på att alla gör sitt bästa efter egen förmåga.

UPPFÖLJNING SOM KVALITETSGARANTI

För att Samhall ska garantera kvaliteten på tjänsterna träffas områdeschefen och Anette regelbundet för att gå igenom utestående frågor, finjustera och förbättra.

– Vårt avtal ger oss värdefulla tjänster till bra pris. En framgångsfaktor när ett uppdrag startar är att ha en gemensam bild av vad som ingår och vem som ansvarar för vad. Den kontinuerliga uppföljningen av jobbet är viktig och bra för alla parter – kund, medarbetare och arbetsgivare.

RUTINER SKAPAR SÄKER LEVERANS

En viktig erfarenhet Anette delar med sig av är betydelsen av att ha bra rutiner och tydliga arbetsbeskrivningar för medarbetarna. Det skapar trygghet och kontinuitet åt båda håll.

– Jag behöver inte ägna tid åt att tänka på butiksstädningen. När alla levererar och butiken är fin kan jag känna en otrolig stolthet – det är guld värt, konstaterar Anette.