Samhalls medarbetare på Svedjebacka äldreboende Iris Christoffersson.

Bodens kommun

Fler händer i omsorgen med omsorgsnära service på Bodens äldreboenden

Samhalls omsorgsnära serviceuppdrag för Bodens kommun skapar arbetsglädje för stolta Samhallanställda på åtta äldreboenden. Samarbetet har bidragit till minskad stress och lägre sjukskrivningstal för den vårdutbildade personalen.

Samhall är en tydlig del i lösningen av Bodens kommuns utmaning­ar inom vård och omsorg på kommunens åtta äldreboenden. Samarbetet inleddes genom att Samhall i samråd med kommun, personal och fack identifierade vilka arbetsuppgifter den vårdutbildade personalen utför idag som inte är direkta omsorgsuppgifter. Dessa uppgifter omformades till en möjlig­het att ge personer som länge har stått utanför den tradi­tionella arbetsmarknaden ett meningsfullt arbete. De Samhallanställda utgör idag ett team om 25 personer varav 16 personer alltid arbetar operativt, två på varje äldreboende i kommunen.

– Vi var väldigt noga med att dra en tydlig skiljelinje mellan omvårdnad och service för att det inte skulle bli några tveksamheter för någon av par­terna, säger Joakim Norström, affärschef på Samhall.

Vårdutbildad personal ägnade förut en stor del av sin arbetstid åt mat- och varuleveranser, tvätt, klädvård och städning, och mindre tid till omvårdnad som de egentligen är utbildade för. När de omsorgsnära service­tjänsterna inleddes 2014 blev de positiva effekterna snabbt synliga för både vårdpersonalen och de boende. Nu kan de fokusera på omvårdnaden, utan att upple­va stress för andra sysslor. De boende och deras anhöriga upp­levde att det är fler människor på plats och större trygghet. Sjukskrivningstalen sjönk med 11 886 timmar (motsvarande 6,5 heltidstjänster) under 2015, jämfört med året innan.

Uppdraget är idag offentligt upphandlat med sociala kriterier för att främja att personer med någon form av funktionsnedsättning ska få ökade möjligheter till jobb.

– Det här ger vårdperso­nalen mer tid för de äldre, de får komma ut eller får en pratstund extra. Att sjukskriv­ningarna minskade var också en av anledningarna till att vi valde att fortsätta. Kostnaden tillskjuter vi som en investering i kvali­tetsförbättring. Det har inte inneburit att någon har behövt sluta, säger kommunalrådet Inge Andersson, som också hoppas att detta kan leda till att fler i Boden väljer vårdyrket i framtiden.

Iris Christoffersson är anställd av Samhall Boden och arbetar idag med omsorgsnära service i äldreomsor­gen på uppdrag av Bodens kommun. Städning av de boendes rum, att tvätta de boendes kläder samt hämta och ta tempen på maten är några av Iris Christofferssons dagliga syss­lor. Ett specialuppdrag, som bygger på hennes eget intresse och kunnande, är också att laga de boendes kläder, som att sy i en knapp eller laga en sprucken söm.

– Jag har arbetat med städning tidigare och längtade tillbaka till det, men min kropp håller inte för att göra det på heltid. Arbetet här är varierande och jag mår bra av att känna mig uppskattad. Så fort jag har varit borta känner jag mig saknad, att känna sig viktig betyder väldigt mycket. Jag känner mig friskare i kroppen nu än när jag började här, säger hon.

På en annan våning på Svedjebacka äldreboende arbetar Sixten Ylikangas. Efter en skada i ryggen tvingades han sadla om i sitt yrkesval. Han trivs utmärkt på Samhall och på Svedjebacka.

– Det har bara varit positivt och det är mycket rörelse här, vi har testat med en stegräknare och det blev närmare 14 000 steg per dag. Jag kan styra dagarna själv, vilket passar mig eftersom jag är noggrann, säger han, på väg mot middagsvagnen.