Glenny Särnström

Glenny Särnström är inköpschef av indirekta tjänster för Axfood och flerfaldigt nominerad som Årets eldsjäl till Visa vägen-priset.

Axfood

Axfood som äger butikskedjorna Willys och Hemköp är en av Samhalls största kunder. Glenny Särnström är inköpschef av indirekta tjänster för Axfood. Med ett stort engagemang har Glenny bidragit till att bredda Axfoods arbetsplatser och att skapa nya vägar till arbete för personer med funktionsnedsättning. Glenny Särnström visar därmed vägen till en bättre arbetsmarknad där fler får plats och färre lämnas utanför.

För mig är det en självklarhet att att alla ska ha en plats på arbetsmarknaden och i samhället. Att jobba med ett bolag som har det som sin grundidé känns självklart bra.

– Jag har öppnat upp möjligheten för 1 300 personer från Samhall att arbeta i Axfoods butiker. Redan i avtalet drev jag frågan om övergångar så att personerna ska ha möjligheten till ett arbete utanför Samhall och på så vis bli bättre integrerade i samhället. Det är inte enbart ett lokalvårdsavtal, utan vi vill även vara med att bidra till ett bättre samhälle. För mig är det en självklarhet att att alla ska ha en plats på arbetsmarknaden och i samhället. Att jobba med ett bolag som har det som sin grundidé känns självklart bra.

En outnyttjad resurs

För Glenny är affären med Samhall inte på något sätt ett sätt att vara snäll.

Det finns så många bra medarbetare som inte utnyttjas, och vi vore dumma om vi inte tog till vara på dem.

– Jag gillar att göra bra affärer. Det handlar inte bara om att vara snäll. Vi har en affär som måste fungera. Det finns inget motsatsförhållande här, utan tvärtom kan vi kombinera det kommersiella med att göra nytta. Det är en resurs. Det finns så många bra medarbetare som inte utnyttjas, och vi vore dumma om vi inte tog till vara på dem.

Mer inkluderande

– Hela stämningen i butikerna påverkats. Vi blir mer inkluderande. Det hjälper oss att bli mer öppna för olikheter och att alla ska ha en plats. Det gäller inte enbart medarbetarna från Samhall utan även oss själva. Vi är alla olika. Det gäller att se vad människor är bra på istället för deras svagheter.

Hos Axfood jobbar
Samhallmedarbetare
Samhall sköter lokalvården på
butiker