Aditro Logistics och Samhall

Aditro Logistics

På Aditro Logistics i Jönköping är det inte enbart lagerhållning och distribution som äger rum. Sedan ett par år tillbaka har verksamheten med att fylla displayer med varor för dagligvaruhandeln ökat markant. Samhall spelar en viktig roll

– Det har på kort tid skett en stor förändring i branschen. Från att handlarna tidigare själva fyllde på varor blev det sedan vanligare att leverantörer hade eget folk som reste runt för att skylta och fylla på med nytt, säger Fredrik Nygren på Aditro Logistics.

– I dag gör vi istället allt sådant här. Handlaren får alltså färdigladdade ställ till sin butik och försäljningen kan fortsätta utan avbrott. Det gör att omsättningen ökar på de varor som exponeras.

140 anställda från Samhall

Toni Davidsson, nationell affärsutvecklare på Samhall, har under flera år hållit i kontakten med just Aditro Logistics.

– I dag har vi uppemot sjuttio anställda hos Aditro i Jönköping och nästan lika många på anläggningen i Borås. Vi är inget vanligt bemanningsföretag utan en långsiktig, stabil och kompetent partner till företag som har rätt attityd till Samhalls uppdrag och som vill utvecklas tillsammans med oss.

”Vi blir absolut mer konkurrenskraftiga genom samarbetet med Samhall. De har personal som trivs på jobbet och som tar ansvar för en tjänst som passar perfekt i vårt utbud.”

Fredrik Nygren håller med;

–Vi blir absolut mer konkurrenskraftiga genom samarbetet med Samhall. De har personal som trivs på jobbet och som tar ansvar för en tjänst som passar perfekt i vårt utbud.

Rose-Marie Hammarnäs är anställd av Samhall och har jobbat på Aditro Logistics i lite drygt två år. Hon trivs väldigt bra.

– Alla vi som jobbar här är så olika. Det är det som gör att vi jobbar så bra tillsammans. Ibland när jag går och handlar ser jag varor som jag själv har packat. Det är roligt att det blir så snyggt.


Ett över
långt samarbete.
Vi har
Samhallanställda på plats.