Samhalls kvalitets- och miljöcertifieringar

Samhalls kvalitets- och miljöcertifieringar

Vårt kvalitetsarbete utgår från den upplevda kvalitetsnivån i vår leverans av tjänsten men även hänsynen till miljö och arbetsmiljö. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt.

Vårt ledningssystem säkerställer att vi jobbar med kvalitetssäkring av överenskomna nivåer och resultat. Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt och ligger till grund för effektiviseringar samt förbättringar.

I utförandet av våra städtjänster följer vi kvalitetssystemet INSTA 800 och hela vår städtjänst är Svanen-märkt. Vissa av våra tillverkande enheter är också certifierade enligt kundernas egna kvalitetssystem och önskemål.