Varför finns vi till?

I samband med Samhalls årsstämma hölls ett välbesökt seminarium på temat "Varför finns vi till?" med paneldiskussioner som leddes av före detta socialminister Göran Hägglund inför drygt hundra personer i publiken.

En expertpanel bestående av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Samhalls grundare Gerhard Larsson och Samhalls nuvarande vd Monica Lingegård diskuterade Samhalls roll nu och då och hur företaget har förändrats över tid sedan det grundades 1980.

Förändringar sker i takt med samhället, men kärnan är densamma och riktig

– Jag hoppades men kunde inte planera att stå här 40 år senare. Jag glädjer mig åt att verksamhetsidén är densamma som när vi började. Förändringar har skett i takt med att samhället har förändrats, men kärnan är densamma och riktig, sa Gerhard Larsson som var Samhalls första vd och koncernchef.

Under de senaste åren har Samhall gjort en stor omställning i fokus från verkstad- och industritillverkning till tjänster och service.

Mycket skyddades på 80-talet, men vår målgrupp ska finnas ute på arbetsmarknaden.

– Förutsättningarna är annorlunda i dag än på 80-talet. Vi har en annan marknadssituation än för 40 år sedan. Mycket skyddades på 80-talet, men vår målgrupp ska finnas ute på arbetsmarknaden. Vi har ställt om till att leverera tjänster ute hos våra kunder eftersom det ligger närmare arbetsmarknaden. Och det finns även ett annat synsätt i dag, nu rekryterar andra företag sina medarbetare från oss, svarade Samhalls nuvarande vd Monica Lingegård.

”Vi har alltid strävat efter att skapa arbeten som ger möjlighet till delaktighet i samhället”, sa Gerhard Larsson, Samhalls grundare.

 

– Begreppet ”skyddad verkstad” var ett felaktigt begrepp, redan från början. Under hela 80-talet var det en kamp för oss att få bort det. Vi har alltid strävat efter att skapa arbeten som ger möjlighet till delaktighet i samhället, sa Gerhard Larsson.

En fråga som diskuterades i expertpanelen var den kritik som framkommit under det senaste året från bland annat fackföreningar att Samhall pressar sina medarbetare för hårt och att det statliga stödet ger en orättvis konkurrens med andra företag. Samtidigt som Gerhard Larsson påpekade att kritiken alltid har sett likadan ut sedan företaget grundades, välkomnar Monica Lingegård att Samhall blir granskat.

– Samhall är ett av Sveriges största företag. Vi får en ersättning för vårt uppdrag från staten. Vi får helt enkelt tålas att bli ifrågasatta och granskade. Vi har 25 000 medarbetare, det vore konstigt om alla var nöjda. Samtidigt har vi en nollvision och strävar efter att alla ska trivas och må bra på sin arbetsplats. Lärdomen är att vi behöver berätta mer om vad vi gör och krossa fördomarna om att våra medarbetare inte klarar av kvalificerade jobb, sa Monica Lingegård.

– Det finns kritik och kommer alltid att göra det. Det är ett sundhetstecken att det finns olika perspektiv, det är bra! Utan kritik, det är då det kan gå fel, konstaterade Göran Hägglund.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson konstaterade att Sverige är ett föregångsland med anpassningen till den öppna marknaden.

Samhall kommer inte försvinna, snarare tvärtom.

– Vi ser att Samhall har en unik funktion som kommer att behövas länge. Samhall kommer inte försvinna, snarare tvärtom. Det är viktigt eftersom Sverige stannar om inte personer med funktionsnedsättning kommer i arbete. Men det är viktigt att kunna förändras, sa Ylva Johansson.

Paneldebatt med tre medarbetare på Samhall – Emil Sohlberg, Jenny Nilsson och David Falk – om resan från utanförskap till innanförskap utifrån deras perspektiv.

 

Göran Hägglund som modererade paneldebatterna avslutade en sammanfattning som underströk vikten av att alla ska få möjligheten att ha ett jobb.

Vi har sett att idén är densamma då som nu och den håller, även om förutsättningarna förändras. Det gäller att manövrera efter det, sa Göran Hägglund avslutningsvis.

 

– Vi behöver samspela med andra människor. Vi är olika bra på olika saker. Alla är lite svagare ibland. Men tillsammans kan vi hjälpa varandra och bli en väl fungerande helhet. Det är vad Samhallmetoden handlar om. Att matcha personer med arbetsuppgifter och kollegor. Att lyfta styrkor, men veta om att vi har svagheter. Sverige har all anledning att vara stolta.

– Vi har fått följa med på en resa från 70-talet till idag. Vi har sett att idén är densamma då som nu. Och den håller, även om förutsättningarna i samhället förändras. Det gäller att manövrera efter det, sa Göran Hägglund avslutningsvis.

Se film med hela seminariet

Se kommentarer