”Värdera kompetens är som att spela Trivial Pursuit”

Jämställdhet. Mångfald. Inkludering. Gästkrönikören Elcim Yilmaz kallar sig "förändringsagent" och har länge arbetat med dessa frågor. Men är det så svårt egentligen att värdera kompetens med nya ögon?

Elcim Yilmaz

Elcim Yilmaz, förändringsagent

Elcim Yilmaz
Ålder: 37 år. Familj: Särbo. Dotter, 3 år, och mops, 6 år.
Bor: Född i Turkiet, uppvuxen i Göteborg. Bor i dag på Södermalm i Stockholm.
Gör: Utbildar i ledarskap på sitt företag Superturken.
Bakgrund: Elcim kallar sig själv ”förändringsagent” och var redan på högstadiet engagerad och involverad i att kunna bidra till en hållbar utveckling. Hon har suttit med i Ungdomsriksdagen och brunnit för ungdomsfrågor och mångfald sedan 1996. Hon var ungdomsambassadör för Sverige och FN då FN fyllde 50 år. Hon har som entreprenör drivit flera olika bolag, för att kunna nå sin fulla potential och arbeta med utmanande kunder och projekt startade hon Superturken.
Oanad talang: Hejare på karaoke och Star Wars-fantast.

Det är riktigt tjatigt. Jämställdhet. Mångfald. Inkludering. Många duckar och känner sig stressade; de har ju sin verksamhet att driva, sina kunder att vårda och personal att hålla frisk.

Dessutom är det sant; det är ganska tjatigt. Det är ju inte så att företag och organisationer är misogyna och exkluderande med uppsåt. De tar ju de bästa som söker en tjänst. Eller?

Sedan sent 1990-tal har jag på ett eller annat sätt arbetat med dessa frågor och vi har kommit långt. Men det många inte har fattat är att omvärlden utvecklas mycket snabbare än de själva klarar av att förändra sig och sitt företag. Det handlar inte om vad vi tycker. Det handlar om vilken förmåga vi har till att anpassa oss till rådande verklighet och hur förändringsbenägna vi är.

Kommer ni ihåg Darwin; och hans ”survival of the fittest”? Gång efter annan ser vi de stora falla, det som hade fungerat länge gjorde helt plötsligt inte det.

DET SOM AVGÖR VEM SOM LYCKAS beror, enligt mig, på några grundläggande saker (detta gäller individer som söker jobb, företag som vill finnas kvar och utvecklas samt organisationer och myndigheter):

  1. Din förmåga att lära av, lära om och lära nytt.
  2. Din förmåga att kunna spegla dig i aspekter av andra som inte är som du.
  3. Dina förutsättningar att värdera kompetens.

PUNKT 3 ÄR EXTRA VIKTIG. Vi är faktiskt inte tillräckligt många i Sverige i arbetsför ålder (18-65 år) för att vi ska kunna ta hand om våra medborgare. Enligt SCB:s senaste barometrar och analyser som släpptes i december 2014 saknas det hundratusentals individer i över 72 yrken.

”Men det många inte har fattat är att omvärlden utvecklas mycket snabbare än de själva klarar av att förändra sig och sitt företag.”

Om du är fokuserad på hur kompetensen är förpackad; kroppen, åldern, könet, etnicitet och så vidare kommer du att ha ont om folk inom en tioårsperiod.

Så hur ska du värdera kompetens då? Hur kommer du att veta vilka fantastiska innovationer och styrkor som finns i ”främlingens ögon”? Det är faktiskt jättelätt. Är du beredd?

TRIVIAL PURSUIT. Har du spelat det någon gång? Hur brukar du välja lagmedlemmar? Jag gissar att du inte går på kön, ålder eller etnicitet. Jag gissar att du väljer den som kan mest om saker du inte kan själv. Jag gissar att du tänker mångfald. För det är just så enkelt. Det är det som gör det så svårt. För att kunna välja lagmedlemmar som inte är som du behöver du skapa informationsinhämtningskanaler som inte är som alla andras. För att kunna värdera kompetens bortom dess paketering behöver du själv lära dig nya verktyg.

ANPASSNINGSFÖRMÅGA OCH FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA är några av de viktigaste verktygen. Misslyckas fort, så att du snabbt kan gå vidare och utvecklas. Vad du än gör, stå inte still.

Se kommentarer