I bland kan det vara en god idé att backa bandet och återgå till lösningar som användes för 100 år sedan. På 1900-talet fick de stora oceangående segelfartygen se sig slagna av motordriven sjöfart, men nu satsar Walleniusrederierna på ett utvecklingsprojekt som syftar till att sjösätta vinddrivna fraktfartyg senast 2025.

– Vi har tittat på alla möjliga sätt att minska vår miljöpåverkan och kommit fram till att vindkraft är den lösning som har bäst potential. Vår ambition är hög, vi vill minska energiförbrukningen vid en frakt med över 90 procent, säger Per Tunell, operativ chef för Wallenius Marine.

Just nu gör företaget simuleringar med seglande fartyg. De vinddrivna fartygen kan inte hålla samma fart som dagens motordrivna varianter; en resa över Atlanten kommer att ta tolv dagar i stället för åtta.

– Det senaste året har acceptansen för att hållbar frakt innebär längre leveranstider ökat väldigt mycket, både bland våra kunder och hos allmänheten, vilket är väldigt positivt, säger Per Tunell.