The Garrison Redd Project

The Garrison Redd Project grundades av motivationstalaren, entreprenören och människorättskämpen Garrison Redd. Organisationen hjälper barn med funktionsnedsättning att nå framgång.

Garrison Redd, The Garrison Redd Project

Garrison Redd

Hur hjälper the Garrison Redd Project barn med funktionsnedsättning att bli sedda?

— På flera sätt. Som när någon gjort extraordinära insatser. Då lägger vi upp bilder på vår hemsida som lyfter fram deras förmåga. Vi refererar även deltagare till castings för modell- och skådespelaruppdrag.

Jag ser inte mig själv som inkapabel, jag ser mig som kapabel med en viss begränsning.

Hur utvecklar ert arbete samhälle, människor och attityder?

— Vi främjar inkludering, interaktion och mångfald bland personer med funktionsnedsättning. Ett av våra mål är att sänka arbetslösheten där. Vi agerar även rådgivare åt företag, eftersom vi har sett att diskriminering och fördomar mot funktionsnedsatta delvis beror på att samhället saknar kunskap. Vi använder inte längre begreppet funktionsnedsatt när vi hänvisar till en person, utan säger ”kapabel med viss begränsning”, för att förändra synen i samhället.

TIPS! Garrison Redd pratar om att bekämpa fördomar och drar lärdomar av sina egna motgångar på TEDx Talks Youtube-kanal.

Läs merthegarrisonreddproject.org

Se kommentarer