Svensk superkraft skapar cirkulärt samhälle

Det är Almedalens mest passionerade panel som tar plats på Samhalls och tidningen Chefs scen i Almedalen under onsdagen. Förutom Samhalls hållbarhetschef Anna Hagvall, finns samhällsdebattören Anders Wijkman, ordförande för Summa Equity Anna Ryott och IKEA:s hållbarhetschef Jonas Carlehed med på seminariet.

Tidningen Chef i Almedalen 2019 seminarium i samarbete med Samhall

Den första frågan som moderator Cissi Elwin frågar deltagarna är ”Hur ska vi få med alla på omställningsresan mot ett cirkulärt samhälle?”

Samhalls hållbarhetschef Anna Hagvall

– Vi måste lära oss att hålla två tankar i huvudet samtidigt, nämligen hur vi ska kunna utnyttja humankapitalet och naturkapitalet på bästa sätt, säger Anna Hagvall och sätter ribban högt.

– Vi jobbar för mycket i silos idag, även de som är experter på olika framtidsproblem har svårt att se helheten och det måste förändras, säger Anders Wijkman och fortsätter.

– Detta är en ny upplysningstid, men den har bara börjat och vi har långt kvar.

Anna Ryott ser ett uppvaknande i både styrelserum och bland investerare men också helt nya utmaningar för världen att lösa.

Anna Ryott, ordförande för Summa Equity

– Vi ser att migration kommer att vara det nya normala i framtiden, säger Anna Ryott som också nyligen blev invald som en av tio personer globalt i FN:s grupp SDG Impact.

– Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer och de förbrukar 70 procent av all energi, imorgon är det ännu fler som förbrukar ännu mer. Det är ett av de problem som vi vill vara med och lösa genom att investera riskkapital i företag som står för idéer, kompetens, teknik och innovation inom dessa områden, fortsätter hon.

Jonas Carlehed pekar på hur ett företags DNA kan användas i omställningen.

Jonas Carlehed IKEA:s hållbarhetschef

– Vi är ett företag som har varit otroligt duktiga på linjär ekonomi, det har verkligen varit vår affärsmodell. Men framför allt är IKEA en spegelbild av Sverige och svenskarna. Idag ser vi tre utmaningar som vi måste hitta lösningar på och det är klimatfrågan, resursfrågan och den ökande ojämlikheten i världen. De är förvarade i olika kärl och den stora potentialen ligger i att integrera alla dessa tre problemen och hitta en gemensam lösning. Vi är inte rädda för att den cirkulära ekonomin ska minska konsumtionen, utan det är de här utmaningarna som skrämmer oss, säger Jonas Carlehed.

Så vad ser dessa fyra experter för lösningar på problemen kring omställningen från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle, och hur ska vi få med alla?

”Det är kanske den starkaste drivkraften inom näringslivet just nu” säger Anna Ryott.

– Bolag som har lösningar på detta kommer att bli de mest lönsamma i framtiden, det är kanske den starkaste drivkraften inom näringslivet just nu, säger Anna Ryott.

– IKEA finns för att förbättra livet för alla människor i samhället. Det är innovation driver det cirkulära IKEA. Idag jobbar vi med Samhall och andra företag för att skapa både inkludering och cirkularitet, imorgon ska vi hyra ut möbler och måste då hitta en affärsmodell för att lösa det, säger Jonas Carlehed.

– Jag tror politiken har en otroligt viktig roll i det här, marknaden klarar det inte själv, säger Anders Wijkman.

Anders Wijkman, samhällsdebattören

– Ingen klarar det själv, utan vi måste alla hjälpas åt. Från politiker och företag på lokal och nationell nivå och hela vägen till FN, fyller Anna Ryott i.

– Samhall tror på partnerskapet. Vi ser att det börjar komma nya affärsmodeller och andra konsumtionsbeteenden. Vi jobbar tillsammans och skapa goda exempel och på så vis inspirera andra, säger Anna Hagvall.

– Det är viktigt att alla ledare också inspirerar och vi måste kunna börja måla upp en positiv bild. Många känner sig inte inkluderande, men vi kan visa att fram till 2030 så måste alla med för att vi ska nå målen, avslutar Anna Ryott.

Se hela seminariet:

Se kommentarer