Snyggt och rent vid Göta kanal

Göta kanal är ett av Sveriges största besöksmål. På den 19 mil långa sträckan har Samhall fått ansvaret för fastighetsskötsel och städning vid Bergs slussar nära Linköping. Ägaren AB Göta kanalbolag är nöjd med samarbetet.

Samhall planterar träd vid Göta kanal

Henrik Petterson är fastighetschef på AB Göta kanalbolag.

– Samarbetet med Samhall säkrar att vi kan hålla den kvalitet våra kunder efterfrågar, säger han.

Idag sysslar Samhall i huvudsak med fastighetsskötsel och städning för kanalbolaget. Och eftersom Samhall är en helhetsleverantör garanteras kvaliteten genom hela linjen.

Ett samarbete med potential

– Samhall har ett brett tjänsteutbud och kommer ofta med förbättringsförslag och det gör att vi ser en potential i att kunna öka samarbetet framöver, fortsätter Henrik Petterson.

De Samhallanställda som arbetar på plats vid Göta kanal uppskattar att vara en del i samarbetet. De känner att efter en lyckad start finns det mer att ta av.

– Nu ser vi att det fungerar och det är bara att köra vidare. Det är spännande både för mig själv och för mina medarbetare. De har varit klippor, berömmer Thomas Paulsson, driftsansvarig på Samhall.

 

Se kommentarer