Vultus patenterade innovation ska nämligen underlätta för lantbrukare att bättre förutse behoven för hur mycket gödsel som krävs på åkrarna.

Tekniken bygger på analyser av satellitbilder på lantbrukarens åker. Med hjälp av artificiell intelligens kan sedan lantbrukaren få insikt i hur mycket eller lite gödsel som är optimalt. Resultatet väntas bli bättre skördar, sparade pengar och minskade föroreningar av luft och vatten. Vultus har fått gehör för sin innovation och tar nu in tio miljoner kronor i riskkapital från Norrsken och Almi Invest.