Se möjligheten i att bidra till att minska bristen på arbetskraft

Arbetsförmedlingen har precis haft presskonferens och där konstaterar man att bristen på arbetskraft ökar och att det bromsar vår utveckling i landet. Alla inser att detta inte är bra men frågan är hur vi idag använder den kompetens som faktiskt finns i vårt samhälle.

Mattias Ljungdahl

Mattias Ljungdahl är distriktschef för Samhall i Bohuslän.

Vi har 300 000 sysslolösa människor med nedsatt arbetsförmåga som inte är i arbete. Ger vi rätt anpassning och stöd till dessa så vet vi att 64 % skulle kunna komma ut i arbete. Om inte arbetskraften finns och vi ser att bristen på just arbetskraft ökar så behöver vi tänka om och tänka nytt.

Jag är vet att det finns en dold kraft som kan bidra till att minska bristen i Sverige. Att tänka rätt kan vara att bygga underifrån. Ge människor med nedsatt förmåga möjligheten att komma in på arbetsmarknaden och ge de som finns på företagen i dag möjligheten att utvecklas, så att vi gemensamt ökar den totala kompetensen.

Samhall har framgångsrikt utvecklat människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i många år. Under inte allt för många år så har Samhall gjort en fantastisk resa med medarbetare som ingen riktigt trott på. Från att jobba inom fyra väggar i så kallad skyddad verksamhet till att utveckla medarbetare till att idag jobba ute på vanliga företag. Omkring 18 000 har gjort denna fantastiska resa.

Men vad gör vi i Sverige då? Människorna finns och har kompetens, men vi behöver verkligen tänka nytt. Jag är helt övertygad om att genom att tro på och stötta individen framåt, så kan man få ut mycket. Alla vill ha och behöver uppskattning, det tror jag vi alla kan hålla med om.

Hur får du uppskattning på ditt jobb?

Vem har du på din arbetsplats som tror på dig?

Hur är den känslan när hen berömmer dig?

Alla kan nog skriva under på att den känsla man får i kroppen när någon verkligen visar uppskattning för det man gör, leder till att man mår riktigt bra och vill fortsätta utveckla sig framåt.

Tänk om du på ditt företag skulle ge fler människor chansen till utveckling. Tänk om du skulle anställa de människor som saknar den kompetens som du normalt söker efter och om du istället ger människor möjligheten att utvecklas från grunden. Jag är helt säker på att på just det företaget, ditt företag, vill man stanna.

Ta tillvara på det som finns i Sverige!

Att investera i utveckling av medarbetare har alltid varit lönsamt. Jag säger inte att detta är lösningen på hela bristen på arbetskraft. Men med ganska enkla anpassningar så kan många människor som idag står utanför arbetsmarknaden vara en tillgång i den brist på arbetskraft som Arbetsförmedlingen pratar om.

Jag möter varje dag medarbetare med nedsatt förmåga som gör fantastiska insatser hos flera företag. Människor som innehar enorma kompetenser. Samhall är har idag över 20 000 medarbetare som dagligen utvecklas där målet är att få jobb hos annan arbetsgivare. 20 000 är många människor. Men det är än fler som står utanför arbetsmarknaden.

Nu är det ju många företag som rekryterar från Samhall och ser vinsten med människor som fått bra utbildning och arbetsträning. När en människa lämnar Samhall så kommer en ny in från Arbetsförmedlingen. 1 100 människor gör denna resa varje år. Det är både viktigt och fantastiskt, men vi behöver få hjulet att snurra fortare.

Även om fler företag ser kompetensen, den dolda kraften, så behöver vi gemensamt ta ansvar att minska bristen på arbetskraft.

Ta tillvara på det som finns i Sverige!

Det finns massor av talanger som inte får chansen idag. Jag hoppas att du gör som jag framöver, ser kraften i dessa talanger. Se möjligheten i att bidra till att minska bristen på arbetskraft.

Se kommentarer