Samhalls historia har varit lång och brokig under de 40 åren fram till i dag.

Samhall är med sina närmare 26 000 medarbetare ett av de företag med flest anställda i Sverige idag och under 2020 kommer Samhalls alla medarbetare att bjudas in för att fira jubileumsåret.

I november 1987 bjöd Samhall in till ett första internationellt möte som samlade ett 20-tal representanter från liknande företag och organisationer i elva länder.Då väcktes tankarna på att utveckla en internationell samverkansorganisation som fokuserade på funktionshindrades möjligheter till arbete. I dag har Workability International utvecklats till ett världsomspännande nätverk med medlemmar från över 40 länder runtom i världen. Samarbetet fortgår och Samhall innehar posten som vice ordförande.

1980

  • I början producerade Samhall flera egna produkter, alltifrånträhus och möbler till barncyklar och presentartiklar.De marknadsfördes bland annat med hjälp av omfattande produktkataloger. Under namnet Samhall Formel såldes exempelvis många artiklar inom sport och fritid, bland annat skidstavar, slalomkäppar, bandyklubbor och snöskor.
  • Samhall lanserade träskor på den amerikanska marknaden under varumärket ”Trolls”.Under en tid hade Samhall därför ett träskolager på Manhattan.
  • Samhall lanserade egna utemöbler både i Sverige och utomlands.De gick under namnet ”Samhall Garden”, medan det exklusivare sortimentet kallades ”Eden Collection”.

1990

  • Ericsson blev Samhalls största kund omsättningsmässigt.I ett tiotal fabriker producerades 26 miljoner Ericssonbatterier till hela världen.
  • 1993 köpte Samhall varumärkena Tiger och Brassonoch startade produktionen av bland annat Tiger-kostymer.
  • Den första antidiskrimineringslagen som gäller personer med funktionsnedsättning kom 1999.Den reglerar rättigheter i arbetslivet, och har följts av lagar på fler områden.

2020

Enligt SCB har 750 000 människor i Sverige någon form av funktionsnedsättning. Två tredjedelar av dem har en nedsättning som påverkar arbetsförmågan.

  • IKEAUnder 1990-2000-talet var Samhall under några år en av världens underleverantör. Då samarbetet var som störst nådde Samhall och IKEA nästan en miljard kronor i omsättning tillsammans.
  • BabyBjörn är en av Samhalls äldsta kunder.I dag arbetar drygt 55 medarbetare i fabriken i Skillingaryd med att montera och förpacka BabyBjörns resesängar och babysitters.