– Vi ska vara hållbara ur alla tänkbara perspektiv, något som inte minst handlar om attityd och kunskap, säger Samhalls vd Monica Lingegård.
Den jungfrueliga oljebaserade plasten är ett både tydligt och stort klimatproblem. Samhall förbrukar årligen över 500 ton plastpåsar och sopsäckar, i första hand genom sina städ- och fastighetstjänster, och att arbeta med att ta bort den belastningen på både miljö och klimat är ett självklart steg enligt ”Samhall – en hållbar affär”. Men det räcker inte.
Att köpa in en avfallspåse som är gjord av ett biobaserat material eller återvunnen plast är naturligtvis första steget, men det finns så mycket mer att göra. För tillverkning, oavsett material, har alltid en miljökostnad som belastar klimatkontot. Att då, som Samhall redan gjort, byta ut en sopsäck till en i tunnare material minskade mängden plast med 65 ton på ett år.
– Men vi måste också tänka i nya banor och förändra rutiner. Vissa kärl, som för pappershandukar, behöver ingen påse alls och andra kanske inte regelmässigt måste tömmas varje dag eftersom de inte ens är halvfulla. Det handlar om att förändra attityder och våga ifrågasätta gamla sanningar, säger Monica Lingegård.
För även om alla påsar är miljövänliga blir energiåtgången för tillverkning och transporter av påsarna, både till och från kunden, och all annan miljöpåverkan betydligt lägre för varje sparad avfallspåse.
– Det är självklart för oss att fasa ut oljebaserade avfallspåsar och ett enkelt steg för oss att ta, men vi kände att vi ville vrida och vända på det här ytterligare för att verkligen bli smarta kring våra avfallspåsar. Symbolvärden i all ära, men vi har bestämt oss för att göra skillnad för våra kunder, samhället och våra medarbetare, säger Monica Lingegård.
Samhall väljer samtidigt att byta leverantör av torrmoppar, till ett företag som finns på betydligt närmare håll än gängse tillverkare och som dessutom lovar att deras mikrofiberdukar släpper ifrån sig betydligt mindre mikroplaster.
Samhall har sedan tidigare beslutat att halvera sina koldioxidutsläpp från resor och transporter till 2025, och kommer framledes att på ett mycket tydligt sätt arbeta med miljömässig hållbarhet utöver den sociala hållbarhet som är företagets grund. Allt detta samlas under rubriken Samhall – en hållbar affär, för att tydligt visa att Samhall är ett hållbart företag med en hållbar verksamhet som i sin tur leder till hållbara affärer.
– Samhalls syfte är att bryta det slöseri som finns med mänskliga resurser. Vi skulle inte vara trovärdiga om vi inte samtidigt gjorde allt för att värna miljön. Samhall har idag alla möjligheter att sätta upp långsiktiga och tydliga mål för vår klimatpåverkan, som både ligger i linje med FN och den svenska statens ambitioner, därför är det också vår skyldighet att göra det, säger Monica Lingegård.