Samhall utvecklar den cirkulära affären

Som ytterligare ett steg i satsningen kring ”Samhall – en hållbar affär” anställer nu företaget en ny nationell affärsutvecklare inom cirkulär ekonomi. Det är Julia Klingspor som ska leda arbetet för att fler ska välja Samhall för att utveckla sina cirkulära affärsmodeller.

Foto: Mikael Soudah

Hon har en gedigen bakgrund inom både försäljning och marknadsföring, och har arbetat med både inkludering av människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och cirkulära affärskoncept.

– Det känns fantastiskt spännande att få arbeta med cirkulära affärsmodeller på Samhall och jag ser fram emot att vara med och hjälpa kunder till mer hållbara affärer både för miljöns och den sociala mångfaldens skull. Klimatfrågan engagerar hela Samhall och jag vill att det ska synas i tydliga resultat. Vi har ingen tid att förlora, säger Julia Klingspor.

Julia Klingspors uppdrag blir att utveckla samarbeten med kunder inom konceptet ”Samhall – en hållbar affär” och på så sätt skapa fler arbetstillfällen för Samhalls medarbetare. Det är framför allt tre aspekter av Samhall som ligger i linje med det cirkulära tänkandet och som Julia Klingspor nu ska vidareutveckla för nya affärsmöjligheter:

  • Samhall är verksamt inom bland annat avfall/återvinning, retail, tvätt/textilhantering, men också i produktionsledet i flera olika branscher. Därmed kan företaget skapa ett stort genomslag bara genom att lägga större fokus på cirkulär ekonomi och på så sätt utveckla nya och befintliga affärsmodeller med sina kunder.
  • Inget annat företag verkar på så många orter, i så många branscher och med så många medarbetare som Samhall. Dessa tre dimensioner på företaget ger möjligheter att bland annat överföra kunskap mellan verksamheter, återvinna produkter från en bransch och omsätta det i en annan, samt inte minst låta tusentals medarbetares arbete med befintliga resurser ersätta behovet av jungfrueliga råvaror.
  • Samhall ser möjligheter istället för hinder – cirkulär ekonomi ser resurser istället för avfall. Samhall vill vara en drivande aktör för att tillsammans med våra kunder skapa nya arbetstillfällen, inte minst när råvaror och resurser blir en bristvara och Samhalls medarbetare behövs för att ta hand om jordens resurser utan att utarma den. Det skapar en hållbar affär för Samhalls kunder, medarbetare, samhället och vår planet.
Se kommentarer