– Vi är mycket glada över att våra städtjänster nu är Svanenmärkta. Det är resultatet av ett både långsiktigt och målmedvetet arbete med miljöfrågor. Svanenmärkningen svarar upp mot de allt högre krav som våra kunder ställer samtidigt som det bygger en stolthet bland våra medarbetare, säger Jonas Rieck, affärsområdesdirektör på Samhall AB. – Hållbarhetsarbetet i Sverige får helt klart förstärkning. Vi kan göra stora miljö-, klimat- och hälsovinster när vi fått med oss en så stark rikstäckande aktör inom Svanenmärkta städtjänster, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige. Läs hela pressmeddelandet på MyNewsdesk