Som medlem i Tvätteriförbundet får också Samhall del av T-märkningen som är branschens egen auktoriseringsmärkning.
– Tack vare T-märkningen får vi en kvalitetssäkring av våra anläggningar, samtidigt som det känns spännande att kunna bidra till utvecklingen av en så expansiv bransch, säger Jonas Rieck som är affärsområdesdirektör på Samhall.
I Sverige har Tvätteriförbundet cirka 130 medlemmar som erbjuder tvätttjänster och textilhantering för exempelvis industrin, hotell- och restaurangnäringen, men också för privatpersoner.
– Vi är mycket glada att kunna välkomna Samhall till Tvätteriförbundet, inte minst för att vi vill samla hela branschen. Utmärkande för branschen är att det finns stora möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. Här kan Samhall med sin värdefulla kompetens bidra med utbildning för en fortsatt positiv utveckling, säger Jan Kluge, ordförande Sveriges Tvätteriförbund.
Samhall driver idag ett 20-tal tvätterier och textilhanteringsanläggningar runt om i Sverige, som numera är T-märkta. Det innebär att anläggningarna uppfyller Tvätteriförbundets alla krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.