Så vinner du kampen om den hållbara generationen

Tror du att du måste curla och ta hand om omotiverade brats när dagens unga kommer ut på arbetsmarknaden? Tänk då om. Generation Y vill göra skillnad, och om du inte har koll på ditt företags CSR-arbete kommer du att få det tufft med rekryteringen framöver.

Generation Y

Generation Y

Generation Y

  • Många av dem ser hållbarhet och värderingsfrågor som centrala i sina livsval.
  • Digitala infödingar som är vana vid både snabba beslut och snabb återkoppling.
  • En global studie som gjordes nyligen visar att den här generationen tycker det är mycket viktigare att till exempel vara en god förälder, att leva i en sund relation och att äga ett hus snarare än att göra karriär.
  • Balans i livet är viktigt och mer betydelsefullt än att tjäna mycket. Även om pengar alltid är viktigt drivs generation Y inte av samma mönster som vi sett tidigare då man konsumerat sig till status.

Klimatfrågan, jämställdhet och mångfald – viktiga ämnen för ungdomar

Om du besöker Sveriges största digitala diskussionsforum för ungdomar mellan 14 och 24 år, vilken fråga tror du dominerar? Sex? Fest? Fel.

På ungdomar.se, med nästan 100 000 unika besökare varje vecka, började moderatorerna för fem år sedan att märka en förändring i de diskussioner som fördes på sajten. Visst var frågor om skolan och relationer fortfarande viktiga, men allt eftersom var det andra ämnen som klimatfrågan, jämställdhet, mångfald – ja, helt enkelt frågor om världen och dess hållbarhet som tog överhanden.

– Vi märkte helt enkelt att ungdomarna var genuint oroliga över vart världen var på väg, berättar Jenni Nylander, tillförordnad vd på ungdomar.se.

Vill man vara cynisk kan det här avfärdas med att ungdomar alltid har velat förändra världen, men vill man vara säker på att kunna rekrytera den bästa arbetskraften även i framtiden, då gäller det att börja lägga fokus på företagets hållbarhetsfrågor. För generation Y är här för att stanna och de är beredda att rösta med fötterna om ingen tar dem och deras oro för världen på allvar.

Kunnig och välinformerad generation på väg ut i arbetslivet

”…hållbarhetsfrågor är en av de punkter som är högst upp på generation Y:s agenda.”

Generation Y (eller millennie-generationen, generation mewe etcetera – kärt barn har många namn) är en etikett som sätts på personer födda från slutet av 80-talet till början av 00-talet och som nu är på väg ut på arbetsmarknaden. En stor grupp, i USA till och med större än baby boom-generationen, och därmed en viktig grupp att attrahera för företag i behov av arbetskraft. Men också en stor utmaning.

Trots att de ofta utmålas som curlade, lata och illojala är de, enligt Jenni Nylander, snarare en väldigt kunnig, välinformerad generation som väljer sin arbetsgivare med omsorg. Och ett av deras viktigaste kriterier är hur bra den potentiella arbetsgivaren är på att rädda världen.

För i undersökning efter undersökning, svenska såväl som internationella, återkommer samma mönster – hållbarhetsfrågor är en av de punkter som är högst upp på generation Y:s agenda. Och det är inte bara prat, utan något de också agerar utifrån när de väljer yrke och arbetsplats.

– Skolan har gjort ett bra jobb med att lyfta upp de här frågorna samtidigt som de unga är duktiga på att samla på sig information, något som har gjort att de både är medvetna om problemen och har många idéer om vad de vill göra, säger Jenni Nylander.

Meningsfullt jobb är viktigt för generation Y

”– Det här handlar absolut inte om att alla vill bli hållbarhetskonsulter, utan att man vill göra något bra och känna sig behövd, bli lärare, forskare, ingenjör, förklarar Jenni Nylander.”

Generation Y agerar, inte minst när det gäller hur de väljer arbetsgivare. I den senaste undersökningen på ungdomar. se har 3 000 av sajtens medlemmar svarat på frågor om vilken typ av jobb de vill ha, och den absoluta majoriteten har svarat att de vill ha ett meningsfullt jobb där de bidrar till ett bra samhälle.

– Det här handlar absolut inte om att alla vill bli hållbarhetskonsulter, utan att man vill göra något bra och känna sig behövd, bli lärare, forskare, ingenjör, förklarar Jenni Nylander.

– Till exempel lyfts ofta offentlig sektor fram som en krisbransch när det gäller möjligheten att rekrytera ungdomar. Men deltagarna i vår undersökning såg i stället det som attraktiva yrken eftersom de innebär att man bygger samhället samtidigt som man får en trygg anställning.

”Den som blir vuxen först vinner”

”– Lite enkelt kan man säga att de lever efter devisen ”den som blir vuxen först vinner”, konstaterar Thomas Fürth.”

Teorin är att generationen tänker tvärtom från sina idealistiska föräldrar som på 70-talet ville göra sig av med gamla småborgerliga ideal.

Enligt Thomas Fürth, docent i historia och forskningsledare på konsultföretaget Kairos Future, hyllar framför allt 90-talisterna värderingar som de flesta skulle kalla ganska gammaldags. Fokus ligger inte på karriär utan på familj, trohet, barn och ett fint hus.

– Det samhälle vi har haft de senaste 15 åren har varit extremt kortsiktigt och utan någon tydlig väg framåt, vilket har fått den här generationen att till viss del ge upp, förklarar han.

Och när inte omvärlden kan ge den trygghet och den framtidstro som ungdomarna behöver vänder de sig i stället inåt och hittar stabilitet i tillvaron genom att fokusera på sin närmiljö, det de kan göra något åt, och hyllar de små sakerna i livet.

– Lite enkelt kan man säga att de lever efter devisen ”den som blir vuxen först vinner”, konstaterar Thomas Fürth.

Etik, vara ärlig och äkta

En konsekvens av det här är att etik, att man är ärlig och äkta och kan stå för det man gör, får en central roll när den här generationen fattar beslut.

Det räcker inte att jobbet ser till att man kan försörja familjen, det måste också vara något man kan stå för inför sig själv och sin omvärld.

”Vill man locka generation Y måste man ha koll på sitt hållbarhetsarbete, och det räcker inte med att skänka pengar till Rädda Barnen kring jul.”

Och det här ställer krav på företagen. Vill man locka generation Y måste man ha koll på sitt hållbarhetsarbete, och det räcker inte med att skänka pengar till Rädda Barnen kring jul.

– Vill företagen anställa de bästa ungdomarna kommer de att få göra ett hästjobb när det gäller att rannsaka sig själva och det man står för, för det här är en kritisk publik som är van vid att ställa krav.

Transparens och betydelse för samhället lockar

Vad behöver man då göra? För det första gäller det enligt Jenni Nylander att visa upp att själva branschen som företaget verkar i är betydelsefull för samhället. För det andra gäller det att vara transparent, dels visa upp vad man gör, dels vara självkritisk och våga visa upp de sidor av företaget som inte är lika smickrande.

– Skanska är ett skolexempel, säger Jenni Nylander.

– De var med på ett av våra event och fick frågor om sitt miljöarbete och erkände utan omsvep att man gjort allvarliga misstag vid Hallandsåsen. De försökte inte förklara bort det utan svarade ärligt, men passade också på att lyfta upp vad företaget har lärt sig och hur de i dag är en stark miljöaktör.

Men företag som vill attrahera generation Y kan inte bara fokusera på sig själva och sin egen image, det gäller samtidigt att visa att den unga generationen och deras passion och drivkraft är något man tar på allvar och lyssnar på.

En generation med hög moral

”– De kan helt enkelt inte stå för en arbetsgivare som inte är ärlig och rak, vare sig det handlar om relationen med dem eller förhållandet till resten av världen.”

– De har inte mycket till övers för föräldrarnas naiva sätt att se på världen, de menar allvar och vill bli tagna på allvar, förklarar Thomas Fürth.

Och de är övertygade om att företag har en viktig roll att spela. Enligt Jenni Nylander anser 90-talisterna visserligen att företag är stora skurkar när det gäller hållbarhetsfrågor, men samtidigt ser generation Y näringslivet som den aktör som har störst potential att driva samhället i en hållbar riktning.

– Generation Y är som sagt oerhört moraliska, konstaterar Thomas Fürth.

– De kan helt enkelt inte stå för en arbetsgivare som inte är ärlig och rak, vare sig det handlar om relationen med dem eller förhållandet till resten av världen.

5 viktiga egenskaper hos en arbetsgivare

  1. Ger utrymme för familjen. Generation Y kräver balans i livet.
  2. Är ärlig. Arbetsgivaren ska vara transparent, både internt och mot omvärlden.
  3. Ambitiösa hållbarhetsmål. Organisationen gör skillnad – på riktigt. Och har uttalade mål.
  4. Gör jobbet omväxlande. Anställda får testa nya roller och ha varierande arbetsuppgifter.
  5. Skippar utvecklingssamtalen. Ger snabb återkoppling och kontinuerlig feedback i jobbvardagen.
Se kommentarer