Våra SDM, Service Delivery Managers, är våra processhjältar. De hjälper oss och våra kunder att sätta upp bättre flöden inom lager-, industri- och tjänsteproduktion. Andreas Fransson jobbar särskilt mycket med lagerlogistik som ju intresserar mig så jag satte mig ned med honom för en pratstund för att få veta lite mer om hur han och hans kollegor jobbar. Och tycker du att Andreas jobb låter kul kan jag tipsa om att vi just nu söker fler kollegor till honom.
SDM:arna har en mycket bred bakgrund från både verksamhetsutveckling samt affärsutveckling och flera har jobbat internationellt med produktions- och logistikfrågor. Deras expertis sträcker sig brett över områden som produktion, tillverkning, lager & logistik, inköp och utbildning.
Deras uppgift är att arbeta med utveckling, förändring och utbildning inom ledarskap samt process och logistik. Arbetet handlar ofta om att sätta upp ett nytt kunduppdrag, men kan också vara att se över ett befintligt uppdrag eller en process. Men de ser också till att kvalitetssäkra de åtaganden som vi gör i olika affärer.
Målet är att hitta lösningar gagnar bägge parter. En SDM utgår alltid från kundens behov och önskemål gällande effektivitet och hållbarhet. Utifrån detta skapar de sedan lösningar med Samhalls förutsättningar och uppdrag i beaktning.

Deras uppgift är att arbeta med utveckling, förändring och utbildning inom ledarskap samt process och logistik. Arbetet handlar ofta om att sätta upp ett nytt kunduppdrag, men kan också vara att se över ett befintligt uppdrag eller en process. Men de ser också till att kvalitetssäkra de åtaganden som vi gör i olika affärer.

Kunden uppskattar naturligtvis att det finns en rimligt neutral expertis att tillgå, en expertis som sätter sig väl in i våra kunders verksamheter och kan se och ha förståelse för deras utmaningar och behov.
Kort och gott, någon som kan hjälpa till att stötta och utmana verksamheten till nästa nivå. Det skapar en trygghet i affären och ett ägarskap i svåra processfrågor, något som stärker relation mellan Samhall och kunden.
Det har lett till att nya dörrar ofta öppnats upp, speciellt när kunden ser resultatet av en SDM:s insats.
Just nu har Andreas väldigt stort fokus på våra kunder inom tredjepartslogistik.
Vi kan tydligt se ökningar av volymer och kraven på genomströmning av artiklar ökar för varje dag i våra logistikuppdrag.
Kundens svängningar och ökningar av volymer betyder att vi ständigt behöver vara förändringsbenägna för att matcha deras vardag.
Andreas ansvarar bland annat för ett större antal TPL-företag där arbetet just nu mycket handlar om att hitta mönster i deras  flöden och skapa trygga och effektiva processor.
Detta för att i nästa steg underlätta matchning av kapacitet mot behov och klarar av de KPI: er vi följer.
Som ett exempel på ett lyckat projekt berättar Andreas om ett TPL-uppdrag med ett startläge helt utan struktur i form av planering, styrning, uppföljning och arbetssätt. Vi klarade våra åtaganden men inte med den önskade effektivitet och lönsamhet som uppdraget krävde. Planering, styrning och arbetssätt utgick från en magkänsla och inte fakta och struktur.

Vi har numera kontroll på våra processer genom standardiserade arbetssätt och balanserade operationer, mycket tack vare våra SDM, som Andreas. Detta har gjort att vi exempelvis kan möta kundkravet på ökad genomströmning av artiklar, bättre hantering av volymsvängningar och ökad leveransprecision.

Här startade Andreas med att göra en nulägesanalys för att fastställa startpunkt.
Detta gjordes genom att titta på den data som vi samlat på oss under åren i form av statistik, kalkyler m.m. samt genom nya tidsstudier och flödeskartor.
Allt för att få en så korrekt bild av verksamheten som möjligt.
Ju mer fakta desto lättare skapa rätt förutsättningar för våra insatser.
Vi gjorde löpande avstämningar med kunden för att säkra förståelse för vad förändringen skulle komma att innebära.
Vi har numera kontroll på våra processer genom standardiserade arbetssätt och balanserade operationer, mycket tack vare våra SDM, som Andreas. Detta har gjort att vi exempelvis kan möta kundkravet på ökad genomströmning av artiklar, bättre hantering av volymsvängningar och ökad leveransprecision.
En SDM jobbar framför med begrepp som standardisering, visualisering, 5S, SMED och PDCA.  Viktigast för Anderas är att alltid utgå från fakta. Faktainsamlingen sker via tidsstudier och värdeflödesanalyser, statistik, historik, trender och utfall.
Fakta är det som visar hur det går, det är något som går att mäta och skapa aktiviteter utifrån.
Detta för att kunna utvecklas till nästa nivå i våra relationer och utmaningar framöver.
Per Tegelström, affärsutvecklare inom lager och logistik