Samhall Lyssna på innehållet

Samhall Story

Nya vägar till jobb – trots coronakrisen

Pandemiåret 2020 försämrade förutsättningarna på arbetsmarknaden markant. Trots det har Samhall kunnat fortsätta att bryta utanförskap och bidra till att fler människor fått en väg in i arbetslivet.

Om Samhall Story

Samhall Story ges ut av Samhall. 
Det är ett magasin om hållbara affärer.