Vad får Microsofts internationella vd att besöka Samhall i Stockholm och vad har Samhall hittat på för att underlätta för de många i arbetslivet inom autismspektrumet? Svaret är Innovation Days, ett innovationsrace där deltagare med en mängd olika erfarenheter och kompetenser delar idéer och tankar. Det gemensamma målet är att föra samhället framåt.

Samhalls vd Monica Lingegård: ”När Samhall startade byggde vi rullstolsramper. I dag har behovet ändrats och på Innovation Days tar vi fram morgondagens digitala ramper.”

Uppdraget var att hitta nya tekniker som gör det enklare för personer med autism att komma ut i arbete, och även att göra det lättare för medarbetare, chefer och företag att anställa personer med autismspektrumdiagnos.
– När Samhall startade byggde vi rullstolsramper. I dag har behovet ändrats och på Innovation Days tar vi fram morgondagens digitala ramper.
Det säger Samhalls vd Monica Lingegård och berättar att de lyckats hitta ett antal goda idéer som bygger på den senaste digitala tekniken.
Idén till samarbetet med Microsoft kring nya lösningar har vuxit fram över tid.
– Vi delar viljan att skapa en mer inkluderande värld. Med koncernchef Satya Nadella i spetsen jobbar Microsoft precis som vi för rätten att ha ett jobb och få vara del av arbetsgemenskapen, säger Monica Lingegård.

Att samarbetet varit lyckat bekräftas av Catharina Ljungberg, Commercial Director Partner & SMC segment på Microsoft.

Att samarbetet varit lyckat bekräftas av Catharina Ljungberg, Commercial Director Partner & SMC segment på Microsoft.
– Flera av idéerna har en klar potential och Microsoft bistår gärna med expertkunskaper i vidareutvecklingen. Vi arbetar med partnerföretag över hela världen för att skapa nya tjänster som kan göra skillnad, men det som gjorde just detta innovationsrace så roligt och unikt är att Samhall är ett så fantastiskt företag, säger Catharina Ljungberg.
Speciellt var också det faktum att Microsofts globala vd Satya Nadella deltog i Innovations Days. Under sitt första Sverigebesök som vd prioriterade en av världens mäktigaste företagsledare att besöka eventet för att få höra mer om de idéer som tagit form trots supertajt schema fullbokat med inspirationsföredrag, statsministerbesök och kundmöten.

”Att Satya besökte Innovation Days är ett tydligt bevis på att
vi delar värdegrund med Samhall …”

– Att Satya besökte Innovation Days är ett tydligt bevis på att vi delar värdegrund med Samhall och att det finns ett uttalat fokus på att skapa tjänster som gör skillnad inte minst för människor med funktionsvariationer. Det handlar om att bygga in tillgänglighet så att alla människor kan uppnå mer. Eller som Satya själv brukar säga: ”Vi jobbar inte på Microsoft för att vara coola. Vi jobbar på Microsoft för att göra andra coola”, säger Catharina Ljungberg.

Microsofts globala vd Satya Nadella deltog i Innovations Days.

I Sverige får allt fler diagnos inom autismspektrumet. På en arbetsmarknad i förändring ökar kraven på social och kommunikativ förmåga och på att kunna jobba i lag.
– Därmed riskerar den här gruppen att i större utsträckning hamna utanför arbetsmarknaden, säger Monica Lingegård.
Autism påverkar hjärnans sätt att hantera information. Hur utmaningarna ser ut varierar från en person till en annan, men en utmaning kan vara att ta till sig instruktioner i tal eller skrift. Som chef och arbetsledare kan det då vara svårt att nå fram. Lösningen kan vara att använda andra sätt att kommunicera.
– En av de idéer som kom fram och som vi vill jobba vidare med är därför en sorts översättningsmotor där du som har autism själv kan bestämma hur du vill bli kommunicerad till, där du kan välja att använda dig av symboler, bilder, tal, skrift eller rörlig media, exemplifierar Monica Lingegård.
Resultatdriven som hon är vill Monica Lingegård gärna sätta de första prototyperna i handen på sina medarbetare redan nästa år. Redan nu finns planer på att arrangera fler Innovation Days.

Innovation Days är ett samarbete mellan Samhall och Microsoft som pågick i Stockholm under 52 timmar 27–29 maj 2019.
Visionen: att ta fram nya digitala verktyg som kan underlätta för personer med diagnos inom autismspektrumet att komma in på arbetsmarknaden. 50 personer deltog, däribland samhallmedarbetare, experter inom design, programmering från Microsoft liksom kunder till Samhall och personer med erfarenhet av autism. Med utgång från olika problemställningar delades deltagarna in i lag som arbetade fram förslag på lösningar. Dag tre presenterades flera idéer med potential att utvecklas till konkreta digitala verktyg. Målet är att kunna ta fram den första prototypen redan under 2020.

Röster från Innovation Days

PIGGE WERKELIN , entreprenör

Pigge Werkelin
Entreprenör
”Jag som själv är dyslektiker och vet att jag har mina superkrafter vet också hur viktigt det är att vi får alla normalbegåvade människor att inse att det är okej att vara dålig på vissa saker och att man ändå kan vara grymt bra på andra.”
Rickard Månsson
Project Leader Customer Experience, Ikea Sverige
”Även om jag tidigare jobbat med människor och kompetenser som står långt från arbetsmarknaden gav Innovation Days energi och nytt driv i frågan om att den som står långt ifrån arbetsmarknaden i dag kan vara den viktigaste kompetensen i morgon. Jag hoppas att några av de koncept kring hur vi med teknikens hjälp kan stötta och hjälpa våra medarbetare kan sättas i gång så man får testa och experimentera. Men man måste komma ihåg att teknik bara är ett verktyg. Människor runt omkring måste också ha en medvetenhet och vilja att förändra och tänka eller göra annorlunda.”
Glenny Särnström
Chef för inköp av indirekta tjänster, Axfood
”Personligen har jag efteråt tänkt mycket på det här med instruktioner som ofta är ett problem eftersom det är så komplext. Även om man tror att man är övertydlig går det ofta inte fram, eftersom vi har olika utgångspunkter. Som inköpare av tjänster blir jag ofta en sorts medlare när det uppstår missförstånd i butikerna. Om nya tekniklösningar kan minska friktionen och öka förståelsen skulle många irritationsmoment försvinna.”
Anneli Rymert
Partner Technology Strategist på Microsoft Sverige
”Mest utmanande var att veta var man ska börja, eftersom det finns så mycket man kan göra. En annan stor utmaning var att få någon sömn medan racet pågick och att få tyst på alla idéer och tankar i huvudet och vila för att fortsätta arbeta nästa dag. Jag är en maskininlärningsnörd som ständigt går runt och funderar på hur man kan förändra världen med teknik. Dessutom anser jag att användning av AI gör mest nytta i just sådana här sammanhang, där vi kan möjliggöra för fler människor att känna sig delaktiga i samhället.”

Johan Wendt
Ung autism, föreläste på Innovation Days

Johan Wendt
Ung autism, föreläste på Innovation Days
”Barn, unga och även äldre med npf-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är en av de mest utsatta grupperna i landet. Behoven i den här gruppen blir bara större samtidigt som resurserna blir mindre. Alla insatser är viktiga och genom innovation kan nya möjligheter till ett bättre liv uppstå. Tekniska lösningar har redan möjliggjort för fler att ta del av en arbetsplats.”
Johan Lundell, Nodd
”Konceptet Innovation Days var strålande. Under några intensiva dagar kom vi nog längre än vad som skulle skett om man haft träffar under flera månaders tid. Mitt uppdrag var att visa vilken enorm potential det ligger i bra visualisering, alltså att sluta berätta vad folk ska göra utan visa hur det ska bli, som Lego och Ikea gör. Den information som grundas på ord, behöver både läsas eller höras och kommas ihåg. En karta, däremot, behöver du aldrig komma ihåg. Du tar bara fram den när du behöver den. Att göra ’kunskaps-
kartor’ i stället för ordrika ’vägbeskrivningar’ skapar delaktighet.”

Jag bidrog med kunskap om autism. De frågade om svårigheter i arbetslivet och vad jag hade för tankar om deras idéer.

Robin Sjöberg
Samhallmedarbetare och städare på Arlanda
”Jag bidrog med kunskap om autism. De frågade om svårigheter i arbetslivet och vad jag hade för tankar om deras idéer. Det fungerade bra. Första dagen identifierade vi problem som de med autism kan ha i arbetslivet, andra dagen sökte vi efter lösningar och sista dagen arbetade vi med idéer utifrån lösningarna vi tagit fram. Arbetet fungerade bra, trots att det var många som inte kände varandra. Alla ville vara där och ville bidra. För mig kan så mycket intryck ta mycket energi. Men jag fick frågan innan om jag skulle orka med och när det bara är under en kort period går det bra. Särskilt när det är något som jag tycker är kul och jätteviktigt – min motivation är stark.”

Mille Beckman
Digitalisation & Change Management, Telia

Mille Beckman
Digitalisation & Change Management, Telia
”Jag tror att den idé som togs fram i den arbetsgrupp jag jobbade i skulle kunna bli något stort.”
Clas Hemberg, Ekonom
”Jag har en halvsyster som är autistisk och har även jobbat med konstnärer och programmerare med autism som är oerhört kreativa och fokuserade men som kan ha svårt att anpassa sig till nya miljöer. Det är något vi runt omkring måste anpassa oss till. Vi måste skapa tydliga och förutsägbara förutsättningar som ger tid och rum för dem att fokusera. Det verktyg jag jobbade med mest är hur en arbetsgivare kan förstå den sökandes egenskaper, både det som kanske är problematiskt och det som är en stark fördel. Det var spännande dagar!”