FORSKAREN OCH EKONOMEN KATE RAWORTH har tillsammans med den globala hjälporganisationen Oxfam utvecklat begreppet ”Doughnut Economics” — en ekonomimodell som liknar det runda bakverket munk. Det är ett nyskapande och lättförståeligt sätt att visa på samhällets sociala och planetära gränser.

Kate Raworth menar att mänsklighetens största utmaning är att möta alla människors behov ”inom planetens ramar”. Med andra ord: att säkerställa att ingen blir utan livets väsentligheter, såsom mat, boende, hälso- och sjukvård och en politisk röst, men utan att överskrida jordens resurser.

Alla människor behöver ju resurser för att få vatten, mat, energi, kläder, hus och transporter. Men hur ska vi uppfylla de behoven, utan att samtidigt gå utanför den yttre cirkeln: planetens gränser.

Modellen består av två cirkulära gränser och utrymmen däremellan. Den yttre ekologiska ”gränsen” utgörs av jordens planetära gränser, den inre sociala ”gränsen” utgörs av internationellt överenskomna sociala miniminormer. Mellan gränserna finns ett miljövänligt och socialt rättvist utrymme där mänskligheten kan leva och frodas. Läs mer om modellen i boken Doughnut Economics : Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist.Lyssna gärna på Kate Raworth i Vetenskapsradion ”The Doughnut Economy – en ekonomi inom planetens gränser”