Monica möter ICA:s vd Per Strömberg

Mångfaldig ledare med känsla för diplomati. Han jobbar hårt, är väl insatt i verksamheten och har svar även på detaljfrågor. Per Strömberg, vd för Icagruppen, kan sin marknad och har en vässad diplomatisk förmåga. Samhalls vd Monica Lingegård träffar en mångfaldsälskande man med stora planer.

Monica Lingegård och Per Strömberg, VD för ICA

Monica Lingegård och Per Strömberg, vd för ICA

DET ÄR SEN eftermiddag på Icas huvudkontor i Solna. En del medarbetare skyndar ut för att hämta barn, andra blir sittande i kontorets luftiga och färgglada matsalsdel. Ytterligare andra sitter kvar vid sina arbetsplatser för att jobba färdigt för dagen.

För Per Strömberg är det omtag som gäller. Han har avverkat en rad möten, men av det märks inte ett spår när det är dags för dagens kanske sista möte, det med Samhalls vd ­Monica Lingegård.

Nej, Per Strömberg ser både utvilad och uppmärksam ut. Lyssnar noga, funderar, svarar välformulerat. Det här är en man som kan sin verksamhet och som – för att använda en klyscha – i allra högsta grad verkar brinna för det han gör, om än på ett kontrollerat sätt.

I framtiden kommer mat, samling runt matbordet och gemensamma måltider bli allt viktigare, enligt den undersökning vi gjort bland 00-talister.

ICA ÄR SVERIGES STÖRSTA detaljhandelsföretag inom mat.

— Varför är det viktigt att ni finns? undrar Monica Lingegård, som, visar det sig, är uppvuxen med en pappa som var Ica-handlare.

— Det är en stor fråga. Vår vision är att göra varje dag lite enklare för våra kunder. Vi finns ju i hela Sverige och påverkar därför många människor dagligen, såväl kunder som medarbetare.

Upplever du någon motsättning mellan kravet på hållbart företagande och aktieägarvärde?

— Nej, faktiskt inte. Att ha fokus på hållbarhet är något som ingår. De investeringar som görs, gör vi för att bli bättre över tid.

ATT DRIVA EN koncern med 50 000 anställda, och med kunder som dagligen besöker någon av butikerna, det är ett stort ansvar, eller som Per Strömberg väljer att formulera det: ”Ica påverkar många människors liv.”

En god morgondag med fokus på hälsa och klimat är en av era prioriteringar för 2018 …

— Vi har som mål att vara klimatneutrala 2020. Som det ser ut nu tror jag att vi kommer att klara 70 procent själva. Resterande 30 procent kommer vi att klimatkompensera. Våra transporter och vår butikskyla är det som påverkar mest, och nu handlar mycket om att byta till naturliga köldmedier. Vi jobbar för att alla våra transporter, även i Baltikum, ska göras med miljövänliga bränslen och vi använder förnybar el. Vi ställer också tuffa krav på våra egna varumärken och leverantörer.

HAN FUNDERAR EN stund och berättar sedan om den framtidsstudie som Ica låtit göra. Ett av resultaten var att intresset för närodlat och ekologiskt kommer att fortsätta att öka. För närvarande pågår ett stadsodlingsprojekt i samarbete med Ica Kvantum i Liljeholmen, Stockholm och foodtech-företaget Urban Oasis. Det är en ny typ av odling i ett bergrum fyllt av vattenbad, bokstavligen talat närodlat. Nyskördade groddar, frukt och grönt från odlingen tar direkt plats i butiken.

— Överlag ligger den butiken långt framme på många områden. Den har flera ovanliga lösningar, och det är något vi som koncern uppmuntrar.

Framtidsstudien heter ICA 100 år framåt i tiden.

— Sådana här framtidsstudier är alltid svåra, men vi ser ju att måltiderna fortfarande är viktiga. I en del av undersökningen har våra 00-talister fått svara på hur de ser på framtiden, och de svarade att måltiden fortfarande kommer att fungera som en samlingsplats för familj och vänner.

— Vi ser också att fokus på lokalproducerad och ekologisk mat fortsätter att öka och att det blir än viktigare med onlinehandel. Dock kommer våra butiker att fortsätta fungera som sociala mötesplatser, och då kommer upplevelserna i butikerna att spela en allt större roll.

För Per Strömberg är mångfald och ett gott ledarskap viktiga begrepp. Han minns själv hur det var på hans första jobb, och han tränade upp sin sociala kompetens när han jobbade inom vården som tonåring.

För Per Strömberg är mångfald och ett gott ledarskap viktiga begrepp. Han minns själv hur det var på hans första jobb, och han tränade upp sin sociala kompetens när han jobbade inom vården som tonåring.

 

Tror du att vi kommer att sluta laga mat hemma i framtiden, och i stället enbart köpa färdigmat?

— Vi ser att vår restaurangsida, alltså där man kan köpa färdiglagat, och våra to go-delar, växer snabbare än dagligvarusidan. Det ska vara enkelt och gå snabbt att laga mat, och vi har 70–80 butiker i dag som till exempel säljer butikslagad pizza, hamburgare och olika macklösningar.

Vad gäller digitaliseringen går det ju inte att inte vara med. Hur ska ni utveckla Ica på nätet?

— Näthandeln är naturligtvis jätteviktig. Ica Online växer och de kunder som handlar hos oss över nätet är väldigt nöjda. Jag tror och hoppas att vi kan använda samma modell på nätet, som bygger på det personliga mötet. Här blir själva överlämnandet av varorna viktigt. Den som levererar maten är handlarens representant och det ska alltså vara ett trevligt bemöt­ande. Men det går också att använda sig av en onlinelösning som den vi har i Västerås, där överlämnandet fungerar som en form av drive-in. Kunden beställer över nätet och hämtar upp matkassarna på särskilda avhämtningsplatser.

Om vi tittar på hälsa, hur kan ni påverka kunden att göra hälsosamma val, och hur motstridigt är det att å ena sidan sälja det som folk vill ha, och å andra sidan bidra till en bättre hälsa och ett aktivare liv?

— I grunden vill vi sälja det som kunden vill ha. Men, samtidigt vill vi göra det lättare för kunden att göra hälsosamma val, genom till exempel sortimentet i Ica Gott liv. I dag pratas det mycket om nudging, det vill säga att göra det lättare att göra förnuftiga val.

— Genom att till exempel exponera morötter bredvid köttfärsen kan man påverka åt rätt håll. Men, i onlinevärlden kan man göra det ännu roligare. Där kan man knuffa folk lite försiktigt mot ett aktivare liv genom till exempel vår hälsoapp som ger rabatt på vissa varor när man rört sig, eller genom våra olika sponsorsamarbeten. Människors fokus på hälsa ökar, och det upplever vi starkt. Dessutom: kan man leva lite mer hälsosamt, då kan man också unna sig att njuta lite mer.

Samhällsengagemang och fokus på integration genomsyrar Icas verksamhet. Men initiativen måste också vara positiva för affärerna: man kan inte driva en förändring bara för att göra gott.

ICAKONCERNEN RYMMER bankverksamhet; apotek, inredning, hemelektronik och matbutiker, 2 400 stycken i flera olika länder. Alla handlare driver sin egen butik och äger moderbolaget gemensamt. Många viljor blir det, och det är här som Per Strömbergs omvittnat diplomatiska förmåga kommer in. En förmåga som han vässade under sina år som koncernchef på Lantmännen.

Ni har fokus på till exempel hälsa. Men hur stora motsättningar kan det bli mellan den enskilda handlaren och era övergripande fokusområden? Jag menar, det ni säger på koncernnivå kanske inte alltid uppskattas av den enskilda handlaren ute i landet.

— Våra handlare har starka engagemang och stor påverkan på sin ort, och jag upplever inte att det finns någon konflikt här. Det är självklart att vi inte alltid har exakt samma syn på alla områden, men det är också det som gör att Ica ständigt utvecklas som koncern. Det ger också en spänning som är viktig för oss.

Det känns som om era handlare spelar stor roll för orten där de verkar?

— Det gör de också. Icas butiker är många gånger en förutsättning för att orten ska fungera. Se på till exempel Södertälje, där en av våra handlare är drivande i integrationsfrågan och har gett 400 personer med utländsk bakgrund möjlighet till praktikplats.

Många har sitt första jobb på Ica. Hur ser ni på ert sociala ansvarstagande?

— Många av våra handlare jobbar som sagt hårt med till exempel integrationsfrågan. Vi arbetar också uttalat för att få in människor med funktionsnedsättningar i verksamheten, och där har Ica-Jerry spelat en stor roll. Det gäller att ta tillvara den enskilda medarbetarens kompetens. Till exempel är en medarbetare som Ica-Jerry ofta väldigt lojal och noggrann och känner stor yrkesstolthet, något som är nyckeln till vår framgång. Vi jobbar på motsvarande sätt i Baltikum och har många personer med funktionsnedsättning i våra butiker där. Där har man en annan syn på funktionsnedsättning, men vårt inititativ uppskattas av kunderna.

— Vi har alltså ett stort ansvar i samhället. Därför jobbar vi mycket med vårt ledarskap, som är oerhört viktigt. Jag vet inte hur många e-utbildningar vi har. Vi vill ge en bra introduktion i ledarskap, eftersom vi vet hur viktigt det första jobbet är.

Varför är det viktigt att ta ansvar och på vilka sätt kan det vara lönsamt?

— Samhällsengagemanget är viktigt. Mycket av förändringen handlar inte bara om att göra gott, det ska också vara bra för affärerna. Vi får ofta intressanta idéer från Ica centralt, som vi sedan väljer att föra ut. Kommer idéerna från lokala handlare vill vi hjälpa till att genomföra dessa på ett enkelt sätt, och vi vill också göra det enklare för andra Icahandlare att kopiera dem.

Fånga engagemanget, konceptualisera det och rulla ut?

— Precis. Vi jobbar med de duktigaste handlarna, de med störst yrkesstolthet och engagemang. De som ger ett personligt bemötande, har stort driv och en stark entreprenörsanda.

 

FRAMTIDENS HANDEL ENLIGT PER STRÖMBERG
  • Kunden vill ha mer närodlat.
  • Behovet av färdiglagad mat ökar.
  • Digitaliseringen blir mer utbredd.
  • Skräddarsydda lösningar blir vanligare, vilket gör att kunden i framtiden kan få specialerbjudanden.
  • Allt fler kommer att handla sin mat online. Vårt personliga bemötande ska finnas även där, vid överlämnandet av varan.
  • Butikerna fortsätter att vara viktiga samlingspunkter.
  • Vi fokuserar än mer på klimat och hälsa.
  • I våra butiker kommer det att finnas mer utrymme för upplevelser.
  • Vi vill äta hälsosamt, och det beslutet ska bli enkelt för kunden att ta.

 

Se kommentarer

Relaterade kunder

ICA Sverige