På Tunets trygghetsboende i Råcksta vankas eftermiddagsfika. Det doftar nybakat från köket och långbordet är dukat med koppar och servetter. Ungefär en fjärdedel av husets hyresgäster brukar ta vara på möjligheten till samtal och sällskap över en kopp kaffe. — Nybakade bullar är alltid uppskattat och min rulltårta brukar också vara populär, säger Paula Vasquez och ler. Hon är en av de 24 värdarna på elva av de senior- och trygghetsboenden som ägs av Micasa Fastigheter. Värdarnas uppgift är att bidra till ökad trivsel och social samvaro. I arbetet ingår att bilda ett trivselråd för att i samråd med de boende arrangera meningsfulla aktiviteter. De knyter även kontakter med andra verksamheter som kan uppskattas av hyresgästerna. Egentligen är Paula Vasquez utbildad barnskötare men efter en hörselskada tvingades hon lämna yrket. Sedan dess har hon haft flera olika uppdrag inom Samhall.

micasa1

Alla möten med andra människor gör Micasa-värdarna Monica Haugli och Paula Vasquez jobb både roligt och utmanande. ”Det här är ett så mänskligt jobb”, säger Monica Haugli.

— Det här är definitivt ett av de roligaste och mest uppskattade jobb jag har haft – ett riktigt ge-och-ta-jobb. Jag känner att jag verkligen kan bidra och får någonting tillbaka. Tänk vad mycket jag har fått lära av de äldre som har så mycket erfarenhet att dela med sig av, säger Paula Vasquez. Hon får medhåll av kollegan och Micasa-värden Monica Haugli.

Uppdraget i siffror

1 550

Så många lägenheter finns i Micasa Fastigheters samtliga 19 senior- och trygghetsboenden i Stockholm.

24

Så många Micasa-värdar från Samhall finns det i elva av Micasa Fastigheters trygghets- och senior­boenden.

— Det här är ett så mänskligt jobb. Alla möten med andra människor gör jobbet roligt och ock­så utmanande. Det gäller att anpassa sig till dem man möter, så att jag på bästa sätt kan bidra till att skapa trivsel eller bara finnas till hands där det behövs. På anslagstavlan hänger ett schema över veckans alla aktiviteter: bingo vid två tillfällen, musik till kaffet, bibliotekariens besök, högläsning, sittgympa och fredagsmys. Utöver det här hjälper Micasa-värdarna till med andra vardagssysslor, som tvättstugebokning eller visning av gästlägenheten som kan hyras av anhöriga på besök. Både Monica Haugli och Paula Vasquez fanns på plats när Micasa Fastigheters vd Maria Mannerholm fick ta emot Visa vägen-priset som Årets arbetsgivare i november 2016. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson var prisutdelare. — Otroligt hedrande och helt fantastiskt att få vara en förebild för andra. Samtidigt kan man undra varför inte alla företag tittar på vad människor kan och är bra på i stället för att fokusera på det de inte kan, säger Maria Mannerholm.

micasa3

Micasa Fastigheters vd Maria Mannerholm ställer samma krav på mervärde och kvalitet på Samhall som på övriga entreprenörer.

Sedan kommunfullmäktige 2009 beslutade att införa trygghetsboenden har värdarna varit en viktig del av verksamheten.

”När Samhall 2015 vann den offentliga upphandlingen för stadens Micasa-­värdar möttes beslutet på flera håll av fördomar.”

— De hjälper till att skapa trygghet och gemyt utifrån de boendes egna önskemål om aktiviteter. Det blir lätt, för de hyresgäster som vill, att delta i ett socialt sammanhang där de kan dela livsberättelser och delta i aktiviteter som sätter guldkant på tillvaron, säger hon och berättar att flera hyresgäster vittnat om hur Micasa-värdarna skapar en meningsfull vardag. — För vissa räcker det att gå ner till gemensamhetsrummet där det alltid finns någon som tar emot och hälsar välkommen. För andra är det värdefullt att få engagera sig i aktiviteterna, delta i förberedelserna och ta egna initiativ. När Samhall 2015 vann den offentliga upp­hand­lingen för Stockholm stads Micasa-värdar möttes beslutet på flera håll av fördomar. Anhöriga och hyresgäster hörde av sig.

Om Micasa

Dotterbolag till Stockholms stadshus som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Vård- och omsorgsboenden, behandlingshem och gruppbostäder och bostäder för nyanlända samt ett antal senior- och trygghetsboenden ingår. Trygghetsboendena har hyresrätter för personer som fyllt 75 år och är skrivna i Stockholms stad. I husen finns gemensamma lokaler där hyresgästerna kan umgås spontant eller vid ordnade aktiviteter. I varje boende finns en värd med uppgift att bidra till trivsel och social samvaro.

Lägenheterna förmedlas via bostadsförmedlingen i Stockholm. På försök finns värdarna även i fyra av Micasas seniorboenden. Senior-boendena har hyresrätter för personer som fyllt 65 år. Även i dessa hus finns gemensamma lokaler.

— Kritikerna hade en förutfattad bild av att människor som jobbar på Samhall är personer som har svårigheter i livet och därför inte klarar av ett uppdrag, säger Maria Mannerholm. Det här trots att Samhall vann den offentliga upphandlingen i konkurrens med andra aktörer i ett anonymt anbudsförfarande och vid en sammanvägd bedömning av mervärde, kvalitet och pris. Som med alla andra entreprenörstjänster som upphandlas av Stockholms stad gör ­Micasa en kontinuerlig utvärdering av den tjänst som köpts. Micasa-värdarnas jobb granskas på samma sätt som fastighetsskötarna eller de som sköter utemiljön, både av Micasa och genom boendeenkäter. — Vi förutsätter att vår avtalspartner, i det här fallet Samhall, sätter rätt person på uppdraget och matchar arbetsuppgiften med kompetens. Precis på samma sätt som vi förväntar oss att ett hissbolag skickar en kompetent hissreparatör. Inte skulle du fråga en hissreparatör som gör ett bra jobb om personen har andra svårigheter i livet, säger Maria Mannerholm. De största protesterna kom innan Samhall tagit över verksamheten. Den kritik som kvarstod klingade av i takt med att de nya Micasa-värdarna började och rätt person kom på rätt plats. Att skötseln av uppdraget i dag får väl godkänt bekräftas av att avtalet, som ursprungligen löpte på två år, förlängdes under 2016.

Uppdrag

Att skapa en social träffpunkt och på andra sätt bidra till trivseln för de boende på elva av de senior- och trygghetsboenden som ägs av Micasa Fastigheter.

Lösning

Att genom offentlig upphandling anställa Micasa-värdar genom Samhall. I samråd med hyresgästernas trivselråd ordnar värdarna meningsfulla aktiviteter och bidrar till ökad trivsel.

Effekt

Att det på elva senior- och trygghetsboenden i dag finns Micasa-värdar som bidrar till vardagsglädje och ökad social samvaro. Värdarna inspirerar till och föreslår olika typer av aktiviteter fem dagar i veckan.

micasa4

Micasa Fastigheter vann Visa vägen-priset 2016 i kategorin årets arbetsgivare.

Juryns motivering:

”Med en imponerande självklarhet har Micasa Fastigheter konsekvent stått upp mot omgiv­ningens fördomar och försvarat sitt val av medarbetare utifrån deras förmåga att med bästa ­kvalitet utföra det arbete som krävs. I en verksamhet där det personliga be­mötandet är väldigt viktigt för de äldres välmående har den här arbetsgivaren sett fördelar och kom­petens där andra ser hinder.”

Nominera till Visa vägen-priset här!