Vi är såklart jättestolta över att få Visa vägen-priset. Men framförallt är vi stolta över våra medarbetare från Samhall som varje dag gör avgörande insatser i verksamheten.

Hur skapas hållbara och inkluderande affärer i en bransch som står inför sin kanske största utmaning – den digitala? – Digitaliseringen förändrar vår affär. I alla led. Kunderna kommer att handla mer via sina mobiler och de vill kunna handla både digitalt och i butik. Men digitaliseringen gör mer än så. Den påverkar också hur vi jobbar och ger oss effektiva hjälpmedel när en del uppgifter kommer att skötas med hjälp av AI (artificiell intelligens) och så kallad ”machine learning”. Dessutom påverkar digitaliseringen hela värdekedjan med inköp, lager och distribution, säger Mia Brunell Livfors. I KONCERNENS NYA hållbara affärsstrategi finns flera mål för en digital omvandling i bolagen. Ett avgörande mål är att hälften av verksamheten inom tio år ska utgöras av sådant som koncernen inte gör i dag. – Utan innovation, ingen hållbar affär. Alla våra bolag måste ställa om och förändras, slår hon fast. Så, hur kommer företaget se ut om tio år? – I stället för att gissa, så låter vi kunderna bestämma. På tio år förändras mycket. För exakt tio år sedan kom Iphone, och sedan dess är våra liv inte desamma. Vi ser nu hur AI, VR (virtual reality) och blockkedjan börjar slå igenom. Det viktiga är att följa kundernas behov och vara snabba på att sätta upp nya, fungerande affärsmodeller. FÖR ATT ÄVEN medarbetarna ska motiveras, växa och utvecklas i en snabbrörlig och föränderlig bransch vill hon se en företagskultur präglad av tillit, frihet och ansvar. – Om människor växer, växer också företag. I vår koncern träffar vi dagligen en miljon kunder. Varje möte, varje situation betyder något. Och när handeln förändras så snabbt av digitaliseringen behöver också vi förändras. Vi arbetar mycket intensivt med kompetensutveckling och utbildning i alla bolag. FAMILJEFÖRETAGET AXEL JOHNSON har funnits i 144 år och drivs i dag av fjärde och femte generationen. För att framtidssäkra för minst lika många år till krävs en långsiktigt hållbar strategi. Inte bara för att hållbara affärer är lönsamma affärer, förklarar Mia Brunell Livfors, utan för att människor i dag – särskilt unga – vill jobba i företag som bryr sig om människor, samhället och miljön. Dessutom ställer kunderna allt högre krav på hållbara produkter och tjänster. – Och om vi ska bygga innovativa, inkluderande och framgångsrika företag behövs mångfald. Vårt mål för 2020 är en jämn könsfördelning bland ledare (minst 40 procent av ena könet) och att minst 20 procent av ledarna ska ha internationell bakgrund. MÅNGFALD HANDLAR OM mer än kön och etniskt ursprung på ledningsnivå. Att inkludera de stora grupper som har svårt att komma in i arbetslivet är också att bidra till en positiv samhällsförändring. Axfood, med bland andra matkedjorna Willys och Hemköp, har sedan en lång tid ett samarbete med Samhall. I dag arbetar 1 300 medarbetare från Samhall med service och städning i Axfoods butiker och kontor över hela landet. – När det här skulle sjösättas dök det upp en hel del frågor och funderingar: ”Men oj, hur ska det här gå? Hur ska det funka med dem? Vad ska kunderna tycka?”. Det fanns en oro och kanske en rädsla. Och så är det nog ofta, att våra alldeles egna föreställningar och fördomar dyker upp. Varför skulle vissa grupper annars stå utanför arbetsmarknaden? Varje person är en viktig resurs som får vår vardag att gå ihop. Engagemanget hos våra medarbetare genererar otroligt positiva kundmöten i butikerna och förståelsen för olikheter har verkligen ökat. I dag finns inget ”vi och dom”, bara ett ”vi” som jobbar på Axfood, säger Mia Brunell Livfors.