Caroline Berg

Född: 1966 i Stockholm. Bakgrund: Studerade 1987–1991 på Middlebury College i USA, examen i film och psykologi. Har arbetat med film och tv som bland annat fotograf, producent och dokumentärfilmsregissör. 2005 började hon arbeta heltid i koncernen och blev då ansvarig för HR, Kommunikation och hållbarhetsfrågor. Är i dag: Ordförande i Axel Johnson, styrelseledamot i Axfood, Mekonomen, Axstores, Axfast samt ordförande i Erik och Göran Ennerfelts stiftelse.

Antonia Ax:son Johnson

Född: 1943 i New York. Bakgrund: Bedrev studier vid Radcliffe College i USA och tog 1971 en filosofie kandidat-examen i ekonomi och psykologi vid Stockholms universitet. Samma år började hon arbeta i familjeföretaget. Utmärkelser i urval: Ingenjörsvetenskapsakademiens Stora guldmedalj för sina insatser som entreprenör och företagsledare. Utsedd till hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan.

De kunde vara två vanliga kunder som går omkring och torsdagshandlar i Hemköpsbutiken vid Torsplan i Stockholm. Men när de två kvinnorna hälsar på personalen och småpratar med driftledaren Barrow Jarra och städaren Asso Atta Hussein från Samhall förstår man att de har varit här många gånger tidigare. – Vi har omkring 700 medarbetare från Samhall i våra verksamheter. Jag blir både rörd och stolt över att samarbetet fungerar så bra, säger Antonia Ax:son Johnson.

Femte generationen tar över

I mars lämnade hon över ordförandeposten i Axel Johnson-koncernen till kvinnan vid sin sida, dottern Caroline Berg. Därmed har den femte generationen tagit vid i familjeföretaget som har gjort en resa från rederi- och industrinäringen till att i dag i huvudsak ägna sig åt detalj- och dagligvaruhandel med varumärken som Åhléns, Hemköp, Willys, Martin & Servera och Mekonomen. Förra ledarskiftet – i början av 80-talet – skedde hastigt. Antonia Ax:son Johnsons pappa hade drabbats av en stroke och hennes liv tog en ny riktning.

Från råvaror till till handel med tjänster

Under sina första tio år som styrelseordförande kom hon att söka en djupare mening med företagandet. När hon 1988 fattade det stora beslutet om att förvärva Saba Gruppen, med bland andra Åhléns, Dagab och Hemköp, och skiftade fokus från råvaror till handel och tjänster blev det öppningen hon hade sökt för att också få in en annan dimension i företagandet. – Jag började reflektera över hur vi påverkar människors vardag. Det blev en aha-upplevelse för mig när jag förstod att vi möter 1,5 miljoner kunder i våra butiker varje dag. Vi griper mycket påtagligt in i människors liv. Det ansvaret måste vi ta på allvar, säger Antonia Ax:son Johnson.

Det goda företagandet

1990 instiftade hon begreppet Det goda företagandet. Kvalitet, miljö och hälsa skulle bli en naturlig del av verksamheten.

”Vi är fullständigt övertygade om att samhällsnytta och affärsnytta går hand i hand.”

– Jag tror på att företagen är den största förändringskraften i samhället, konstaterar hon. Det är ingen tvekan om att hon har överfört värderingarna till sin dotter Caroline Berg. – Mamma uppmuntrade mig och mina syskon att gå ut i livet och hitta vår passion, att göra det vi tror på och att göra det bra. I dag är tre av oss fyra barn engagerade i familjeföretaget, säger Caroline Berg. De senaste tio åren har hon arbetat heltid i Axel Johnson AB, varav åtta år i koncernledningen. Första uppdraget är talande: Hon tog reda på hur djupt värdegrunden och tanken om Det goda företaget hade trängt in i koncernens olika delar. Det hon märkte när hon gjorde djupintervjuer var att värderingarna var avgörande för att många hade sökt sig till företaget och att de stannade kvar. Men hon upptäckte också en annan sak: att det fanns för få kvinnor och för få medarbetare med utländsk bakgrund i ledande befattningar.

Axelerate – jämn könsfördelning och fler ledare med internationell bakgrund

Caroline tog i november 2013 initiativet till Axelerate, ett program som ledde fram till tydliga mål: År 2020 ska könsfördelningen bland ledarna vara jämn och minst 20 procent av ledarna ska ha internationell bakgrund. – Nyckeln är att jobba lösningsfokuserat, att inte arbeta endast med problemställningarna. Vi är helt övertygade om att våra chefer och ledare behöver spegla våra kunder. Då kommer vi att kunna fatta ännu bättre affärsbeslut, bli bättre på att utveckla våra kunderbjudanden och bli mer framgångsrika i försäljning och lönsamhet. Det är så självklart att vi måste rekrytera ur hundra procent av den talang och kompetens som finns, säger Caroline Berg. – Problemet är att vi gärna rekryterar likasinnade. Det är en del i hur vi människor fungerar, säger Caroline Berg och fortsätter:

”Det är så självklart att vi måste rekrytera ur hundra procent av den talang och kompetens som finns, säger Caroline Berg.”

– För det första är det viktigt att prata om mångfald och vad den genererar för värden. Vilka styrkor ger det att rekrytera personer som bidrar med nya perspektiv och andra kompetenser? Jag önskar att vi inte behövde mäta mångfald, men det måste vi göra hela tiden, annars kommer det att lunka på i den här takten och den är för långsam. En stor – och ytterst aktuell – utmaning är att ta vara på all den kraft som finns hos de människor som nu kommer till Sverige från andra länder. Caroline Berg har i en intervju förklarat att hon blir alldeles ”skogstokig” av det faktum att det i snitt tar mer än sju år för en utländsk person med akademisk utbildning att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. – Vi kan inte fortsätta att ha det så. Vi måste ta till vara all kompetens. Vi ska vara inkluderande, inte exkluderande. Därför har vi inlett ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen för att få till egna snabbspår, säger Caroline Berg.

Axel Johnson AB

En av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Axel Johnson-koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus. Bolag: Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera, Novax samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen Group. Omsättning 2014: 72 miljarder kronor. Antal anställda: 20 000.