Ledarskapet som lönar sig

Snäll, rak eller för okonstruktiv. Det finns många sätt att leda en grupp. Därför ska du satsa på ett transparent ledarskap.

Som chef har du all anledning att vara totalt ärlig, men var det med finess.

Snällhet är en underskattad egenskap. Också hos chefer. För vem vill ha en ledare som styr med hjälp av fruktan?

Även tydlighet är en i allra högsta grad underskattad egenskap. Som medarbetare är det viktigt att kunna vara säker på att den feedback som ges är ärlig, att slippa fundera på om det pratas bakom ryggen och om ledningen i själva verket är missnöjd eller tveksam. För om en chef är oärlig, och av missriktad snällhet väljer att undanhålla information eller konstruktiv feedback, stänger chefen i själva verket av all möjlighet till utveckling och förbättring. Risken för att medarbetaren fortsätter att begå misstag som kanske inte går att reparera samt att de övriga arbetskamraterna börjar irritera sig på sin kollega är stor. Och då kan det vara svårt att vända utvecklingen. Det finns alltså all anledning att vara totalt ärlig, men att vara det med finess.

”De chefer som enbart säger det som folk vill höra blir i längden inte trovärdiga.”

— Visst finns det en risk för att såra en medarbetares känslor, särskilt när det handlar om hans eller hennes prestationer. Samtidigt är ärlig feedback nödvändigt, så att personen i fråga ska få möjlighet att förbättra sig – och så att hans eller hennes kollegor inte behöver dra dennes arbetsbörda också, säger Michael Watkins, professor i l­edarskap och organisationsförändring på IMD Business School.

De senaste årens forskning visar att ett ärligt och transparent ledarskap gör att medarbetarna känner att deras chef har förtroende för dem. Det i sin tur leder till större engagemang hos medarbetarna och sannolikheten för att de delar viktig information ökar — även om informationen kan vara obekväm. Också lojaliteten inom företaget växer.

Men någon brutal och okänslig ärlighet ger sällan positiv effekt. Att kasta ur sig obekväma sanningar och försvara beteendet med att vara ”rak och transparent” är inget som gynnar stämningen på arbetsplatsen, resultatet eller medarbetarnas välmående.

— Det är viktigt att uttrycka sig på rätt sätt, rakt och tydligt, utan att uttrycka sitt missnöje med en medarbetares prestation på ett klumpigt och okänsligt sätt, säger Michael Watkins.

Så bygger du förtroende som chef

✱ Var tydlig och ärlig i all kommunikation, men var inte okänslig och brutal. Fundera igenom i förväg hur du på bästa, ärligaste och mest skonsamma sätt ska framföra obehagliga besked som kan skapa oro hos medarbetarna.

✱ Inse att dina medarbetare är en tillgång – också i krissituationer. Det är därför du en gång varit med och anställt dem. Släpp in dem i diskussionerna som rör dem, och öka den kollektiva intelligensen.

✱ Tänk på när du lämnar obehagliga besked. Inte på fredagar eller inför längre ledigheter.

✱ Släpp prestigen och visa att du är uppriktigt tacksam för medarbetarnas engagemang och arbete.

✱ Om din arbetsplats nyligen tvingats dra ner på personalen – visa att du är medveten om att de som är kvar får en tuffare situation. Fundera igenom och diskutera vad du som chef kan göra för att hjälpa.

Ärlighet och tillit är tätt sammanlänkade begrepp, menar Michael Watkins. Därför lönar sig ärlighet i längden. Om en chef visar sig vara oärlig, oavsett om det handlar om feedback eller andra angelägenheter på arbetsplatsen, riskerar han eller hon att få medarbetare som inte längre känner tillit för ledningen.

– Men bara för den sakens skull är det inte ett måste att dela allt med sina medarbetare. Det är skillnad på att medvetet försöka vilseleda och ljuga och att inte dela all information, säger Michael Watkins.

Annika Martinsson, psykolog och coach specialiserad inom kognitiv beteendeterapi och positiv psykologi på Psykologresurs i Lund, har under årens lopp träffat många anställda på företag som står under förändring. Hon är övertygad om att en otrygg arbetsplats är en stark grogrund för psykisk ohälsa.

— De chefer som enbart säger det som folk vill höra blir i längden inte trovärdiga. En chef som undviker att kommunicera och/eller är otydlig i sin kommunikation riskerar att betraktas som svag och det finns risk för att det skapas ett informellt ledarskap som kan göra stor skada för hela organisationen.

Hon är väl medveten om att det inte alltid är det lättaste att genomföra obehagliga och svåra samtal utan att såra berörda människor. Detta är dock arbetsuppgifter som går att träna på.

– Jag är övertygad om att medarbetare både tål och föredrar att höra den osminkade sanningen, så länge de har förtroende för sin chef.

5 FÖRDELAR MED ETT TRANSPARENT LEDARSKAP

  1. Gruppen blir mer effektiv när medlemmarna i ett team känner sig trygga med att de ingår i teamet, tack vare sin kompetens och sina personliga egenskaper.
  2. Det i sin tur ger ärliga och uppriktiga diskussioner i gruppen. När ärligheten på arbetsplatsen ökar, ökar även lojaliteten mellan medarbetarna. Prestigen minskar och arbetsteamen blir mer lojala.
  3. Problem blir snabbare lösta när medarbetarna känner ett förtroende för sina chefer och för varandra. Då blir även klimatet öppnare, vilket ökar chansen för kreativa diskussioner.
  4. På arbetsplatser som präglas av ett transparent ledarskap ökar förtroendet för chefen, både som ledare och som person.
  5. När medarbetarna har förtroende för sin chef och för sina kollegor ökar sannolikheten för att varje enskild person vill prestera sitt yttersta.
Se kommentarer