I EN GIGANTISK INDUSTRILOKAL i de norra värmländska skogarna råder full aktivitet. En elbil står på laddning och Mattias går noggrant igenom en av kommunens vita bilar med led-lampa och fintvättar. I garaget driver Samhall en bilpool för Torsby kommuns omkring 120 bilar. — Sedan vi fick i uppdrag att se över kommunens bilanvändande i samarbete med Samhall kan vår personal ägna sig åt att sköta sitt jobb istället för sin bil, säger Daniel Bücke som är ekonom på Torsby Kommun. — Dessutom har vi inte bara effektiviserat vår ekonomi och sparat hundratusentals kronor utan vi har även ökat tillgängligheten för bilar så att vi slipper hyra externt, fortsätter han.

Mattias går igenom bilen noggrant med LED-lampa.

Mattias går igenom bilen noggrant med LED-lampa.

HEMTJÄNSTEN I TORSBY har bestämt sig för att deras personal ska vårda biståndsbedömda pensionärer i stället för sina fordon. Samhall har fått i uppdrag att ta hand om bilarna. Resultatet är ett väldigt uppskattat projekt som frigör tid åt kommunens personal. — Kommunen har sparat in både bilar, ekonomi och tid. För våra medarbetare är det perfekt. Det är en väldigt bra möjlighet för våra anställda, de trivs på jobbet och de känner sig både sedda och behövda och får mycket uppskattning för det de gör. Jag ser bara att alla är vinnare, säger Per-Erik Ivansson som är distriktschef på Samhall.

Daniel Bücke är ekonom på Torsby kommun och initiativtagare till samarbetet med Samhall.

Daniel Bücke är ekonom på Torsby kommun och initiativtagare till samarbetet med Samhall.

SAMHALL SKÖTER ALLT. De tvättar bilarna, dokumenterar alla skador, anmäler större skador till försäkringsbolag, sköter däckbyten, service, tar emot nya bilar, förbereder för drift, tar in gamla bilar, fotograferar och förbereder försäljning. Dessutom kilometeroptimerar Samhall bilarna så att de som går långt skiftas mot de som går kort. Den geografiska fördelningen på varje bil balanseras mot antalet kilometer som de kör. — I början var vissa av kommunens anställda lite oroliga för hur det skulle gå när Samhall tog över, men nu vill ingen byta tillbaka till hur det var förut, säger Daniel Bücke. — Dessutom innebär det en kvalitetshöjning för kommunens personal och hemsjukvården. Du får mer kvalitetstid för att vårda en pensionär istället för en bil. Vi vet att det finns ett stort intresse hos andra kommuner. Det här är något som varje kommun behöver för att frigöra tid för sin personal, sammanfattar Per-Erik Ivansson.

Uppdraget

Att hantera all administration och skötsel av kommunens 120 fordon i syfte att effektivisera användningen och ge möjlighet till kommunens anställda att ägna mer tid till att sköta sina jobb.

Lösningen

Samhall erbjuder ett helhetspaket för skötsel av kommunens fordon. Samhall transporterar och tvättar bilarna, hanterar skadeanmälningar och sköter kontakten med försäkringsbolag och verkstäder, ordnar ersättningsbilar och allt runt omkring.