2019 års rekryteringsutmaning fick ett strålande avslut. Vinnaren hade rekryterat 58 medarbetare från Samhall.

Motiveringen till vinsten löd: ”Ett företag som ser individers talang och är med och utvecklar deras kompetens. Genom att rekrytera medarbetare från Samhall så är företaget med och bryter utanförskap och bidrar till ett hållbart Sverige.”

Det var helt enkelt Burger King (King Food AB) som stod som vinnare på scenen i kategorin Bästa företag.

– Det betyder otroligt mycket för oss internt. Alla de restauranger som rekryterat medarbetare via Samhall upplever att teamen har blivit bättre. Man får en större förståelse om hur det ser ut i Sverige, att alla inte har samma förutsättningar,och det ger ett värde för alla, säger Rune Sandvik, vd på King Food AB.

Rekryteringsutmaningen hålls varje år av Samhall i syfte att utveckla befintliga och nya rekryteringssamarbeten med företag över hela landet. Samarbetet är lyckat för båda parter, medarbetare blir pushade att ta steget vidare ut i arbetslivet och de medverkande företagen får hjälp att bli mer socialt hållbara genom ett samarbete med Samhall.

Under Rekryteringsutmaningen 2019 rekryterades totalt 147 medarbetare från Samhall ut i nya jobb.