Framtidsvisionen som Samhall arbetar utifrån är att bidra till ett samhälle där alla personer ses som en tillgång på arbetsmarknaden. Dels för de enskilda individernas skull, men även för att sammanhållningen i ett samhälle blir starkare om alla är med och bidrar. Om vi ska lyckas nå den framtid vi önskar måste vi hjälpas åt.

Många har kontaktat statligt ägda Samhall genom åren, och under pågående pandemi har intresset växt ytterligare. Företag, organisationer och stater vill lära sig mer om hur de kan ta tillvara på sina resurser. Och framförallt, hur Samhall arbetar med att identifiera förmågor genom att fokusera på det som faktiskt är viktigt för jobbet: vilka förmågor människan har. Under hösten 2020 hålls föreläsningar för politiker från bland andra Albanien, Sydafrika, Turkiet, Ryssland och Uganda om just detta.

Vi måste kunna ta vara på alla människors kompetens på ett bättre sätt.

Tuula Haatainen, arbetsmarknadsminister i Finland.

Att arbetsmarknadsministern i Finland, Tuula Haatainen, vill starta en finsk motsvarighet till Samhall kan vara ett annat tecken som visar att Sverige rör sig i rätt riktning. Den finska regeringen beslutade vid höstens budgetförhandlingar om åtgärder för att bygga upp en modell för sysselsättning på övergångsarbetsmarknaden. Finlands modell ska byggas upp utifrån de goda erfarenheter de fått från Samhall i Sverige.

– Vi måste kunna ta vara på alla människors kompetens på ett bättre sätt. Syftet med utredningen är att ta fram ett konkret handlingskoncept som gör det lättare för delvis arbetsföra personer att få arbete, säger Tuula Haatainen.

Samhalls motsvarighet i Spanien vet exempelvis att 1 euro till dem ger minst 1,42 euro tillbaka.

Albin Falkmer, kommunikationschef på Samhall. 

Rent ekonomiskt är ett inkluderande samhälle en tydlig vinst. Samhall genomför just nu ett forskningsarbete som undersöker vad varje investerad krona i Samhall ger tillbaka till samhället.

– Samhalls motsvarighet i Spanien vet exempelvis att 1 euro till dem ger minst 1,42 euro tillbaka, säger Albin Falkmer, kommunikationschef på Samhall.