Samhall har genomfört en miljöanalys för att identifiera sitt ekologiska avtryck och har som mål att halvera utsläppen av koldioxid till 2025, jämfört med 2018.

– Målet omfattar utsläpp från vår egen verksamhet, vår energiförbrukning och våra resor i tjänsten. Vi köper redan i dag endast förnybar el och har cirka 25 % fossilfria bilar, dit räknar vi gasbilar och rena elbilar.

Samhall menar att de som samhällsaktör har ett ansvar att bedriva sin verksamhet inom ramen för planetens gränser.

Men klimatfrågan handlar om mer än att byta ut fordonsflottan. Det handlar även om att hitta nya affärsmodeller och utveckla bättre tjänste-erbjudanden, säger Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall.

Samhall menar att de som samhällsaktör har ett ansvar att bedriva sin verksamhet inom ramen för planetens gränser.

– Och ur ett affärsperspektiv är det viktigt att möta kundernas och medarbetarnas förväntningar. Den som kan leverera en vara eller en tjänst fossilfritt kommer att ha ett övertag, säger Anna Hagvall.