Enligt resultatet upplever sig över 80 procent av generation Z (18-22-åringar) och 69 procent av millennials (23-37-åringar) som ensamma på jobbet.

Majoriteten av dem svarar att de har en bra vän bland kollegerna. Att de trots det känner mindre samhörighet än vad äldre gör kan handla om kommunikation – att unga i högre grad väljer bort samtal till förmån för skrivna meddelanden.

Enligt Cigna känner sig ensamma medarbetare mer stressade och har i snitt dubbelt så många sjukdagar som andra.