40 år efter att Samhall (eller Samhällsföretag som företaget ursprungligen hette) grundades, är uppdraget att ge arbete åt personer med funktionsnedsättning i princip det samma. Men i övrigt är det inte mycket som är sig likt.

– Samhall har utvecklats i takt med samhället, konstaterar Samhalls vd Monica Lingegård. På 1980-talet dominerades Sverige av tillverkningsindustrin, men i dag kommer den största andelen jobb från tjänsteindustrin. Samhall har verkligen följt den utvecklingen: numera är majoriteten av våra jobb i service- och tjänsteindustrin. Få andra företag i Sverige har ställt om på det sätt som vi har gjort.

Samhalls vd Monica Lingegård. På 1980-talet dominerades Sverige av tillverkningsindustrin, i dag kommer den största andelen jobb från tjänsteindustrin.

När företaget startade 1980 övertog det 375 verkstäder och kontor med närmare 27 000 anställda runt om i landet. Sedan dess har Samhall gått från skyddade arbetsplatser till skyddade anställningar. Men också från att vara ett verkstadsföretag, som bland annat tillverkade batterier till Ericssons mobiltelefoner, till ett tjänsteföretag som erbjuder jobb inom ett tjugotal olika yrkeskategorier. I dag är funktionsnedsättning inte ett hinder, utan det finns en plats för alla i samhället. Det gäller bara att matcha rätt jobb med rätt person.

– Det finns fortfarande fördomar om människor med funktionsnedsättning, men de har minskat och jag tror att Samhall har bidragit till den utvecklingen, säger Monica Lingegård.

Den förändrade attityden märks också på Visa vägen-galan. Under åren har många eldsjälar och arbetsgivare fått Visa vägen-priset för deras arbete att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Och galan har blivit mer och mer inflytelserik för varje år som gått.

– Till galan kommer vd:ar för stora företag. De har förstått att vi arbetar med viktiga frågor. Intresset hänger även ihop med att hållbarhet har blivit en viktig fråga generellt.

I dag toppar hållbarhet de flesta företagens agendor. För Samhall har hållbarhet alltid varit en självklar del.

Leif Alm, en av Samhalls allra första anställda.

– Vi insåg tidigt att som statligt företag var det viktigt att vi skötte oss ur alla aspekter, säger Leif Alm, en av Samhalls allra första anställda. Vi behövde inte bara skapa jobb och ta hand om den sociala dimensionen, utan även sköta ekonomin och miljön. De senaste åren har det arbetet intensifierats. Hållbarhet är inget som vuxit fram hos oss utan det har funnits i vårt DNA sedan starten.

Samhall är på många sätt ett världsunikt företag, vilket har lockat en rad utländska studiebesök genom åren. Även med ett internationellt perspektiv var man tidiga med sitt arbete att stärka de anställdas möjligheter att övergå till anställningar hos andra arbetsgivare, liksom med försöken med att låta företagets medarbetare arbeta på plats hos kunder.

Anställer ni personer och tränar upp dem för att sedan göra er av med dem?

På 1980-talet fick Samhall besök av företrädare från dess brittiska motsvarighet Remploy som förvånades över Samhalls sätt att arbeta: ”Anställer ni personer och tränar upp dem för att sedan göra er av med dem?”. Bara några år senare började även Remploy arbeta på samma sätt (och i dag är de ett renodlat rekryteringsföretag).

Åsa Lindgren är strateg och hållbarhetskonsult på Sweco, som planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Hon är särskilt inriktad på social hållbarhet och menar att det har hänt mycket på det området sedan Samhall startade.

– Samhället har blivit bättre på att skapa rättvisa möjligheter till arbete oavsett förutsättningar, och det tror jag att Samhall har bidragit till.

Det är inte bara attityden till funktionsnedsatta som har ändrats genom åren. Synen på Samhall har också förändrats. Har man ett jobb och sammanhang skapas också bättre förutsättningar för många andra aspekter av social hållbarhet, som tillit, hälsa och ekonomiska möjligheter. På så sätt har Samhall gjort väldigt mycket för väldigt många. Åsa Lindgren påpekar att även om mycket i samhället har utvecklats till det bättre så finns det stora utmaningar.

–Samhället blir mer polariserat när det gäller till exempel ekonomi, inkludering och hälsa. Företag som Samhall är superviktiga för att minska polariseringen och belysa människors lika rättigheter. Det är inte bara attityden till funktionsnedsatta som har ändrats genom åren. Synen på Samhall har också förändrats. Företaget har mött kritik från olika håll, men kunderna har med åren insett vikten av ett gott samarbete med Samhall.

– Det fanns tidigt fördomar om att vi använde de statliga ersättningarna för att dumpa priserna, säger Leif Alm. Då var det inga företag som lyfte fram sitt samarbete med Samhall. I dag visar företagen stolt upp det. Där har det skett en fantastisk utveckling.

Erik Jannesson, doktor i strategisk ekonomistyrning och expert på hållbarhetsstyrning på företaget Serus.

En annan förändring är att företag i dag hellre pratar om social avkastning än om välgörenhet.

– Jag tror att det handlar om ökat effektivitetstänk. Företag har blivit mer medvetna om att göra rätt saker och pratar mer om att påverka samhället genom att skapa social eller ekonomisk nytta, säger Erik Jannesson, doktor i strategisk ekonomistyrning och expert på hållbarhetsstyrning på företaget Serus.

Han tycker att intresset för socialt hållbart företagande har ökat kraftigt det senaste decenniet.

– I dag pratar många företag om att de har mål kopplade till Agenda 2030. Det betyder nödvändigtvis inte att de gör mer än tidigare, men det pratas i alla fall mer om det. Det är fler företag som till exempel erbjuder sina anställda att volontärarbeta på arbetstid. Det är en klart positiv utveckling, även om den inte är fullt så kraftig som man skulle önska.

Erik Jannesson menar att många företag nöjer sig med att låta social hållbarhet vara en sidofråga. Han skulle vilja se att den hamnade närmare kärnverksamheten.

– Företag behöver göra mer internt för att ta socialt ansvar på riktigt. Det kan handla om att anställa fler med lönebidrag eller att i större utsträckning köpa varor eller tjänster från arbetsintegrerade sociala företag eller organisationer som har som affärsidé att utveckla människor. Det är ett bra sätt att få en vara eller tjänst samtidigt som man bidrar till social hållbarhet.

Samhall har under åren givit jobb eller praktik till över 200 000 människor.
40 000 personer har slussats ut till jobb hos arbetsgivare utanför Samhall. Personer som annars inte skulle ha ett jobb alls. Företag och organisationer över hela Sverige har under de fyrtio senaste åren skapat plats för medarbetare från Samhall. Vissa arbetsplatser har tagit emot en handfull medan det finns andra företag med hundratals Samhallmedarbetare.

Ett jubileum är förstås inte bara ett bra tillfälle att blicka bakåt, utan också att se framåt. Monica Lingegård ser Samhalls roll växa i framtiden.

– Jag tror att vi kommer att spela en ännu viktigare roll som startpunkt för människor som av olika skäl hamnat i utanförskap. Vi ska vara en effektiv startmotor som skapar rätt förutsättningar, ser förmågor och utvecklar människor så att de blir en efterfrågad del av svenskt näringsliv. Samtidigt står vi inför ett stort skifte, likt 1980-talets övergång från tillverkning till tjänsteindustrin. Nu handlar det om att vi måste ställa om till det hållbara och cirkulära.

– Det är en otroligt spännande utveckling som skapar jättestora möjligheter för oss, säger Monica Lingegård. Vi behöver återanvända mer och till det behövs människor. Hon tar Samhalls egna tvätterier som exempel. De håller på att utvecklas till mer moderna verkstäder: en sorts uppgraderad tvättstuga för den nya tiden.

– Där producerar vi inte nytt, utan återanvänder och reparerar. Vi har stora möjligheter att utveckla egna enheter även när det gäller till exempel e-handel, returhantering, lager och logistik. Tvätterierna är ett naturligt första steg.

 

Så säger några av Samhalls trogna kunder om samarbetet:

 

Rebecka Spångberg, vd, BLS Industries.

– Vi tillverkar produkter till badrum och det är väldigt viktigt att varje del av kedjan blir rätt. Vi har både komplicerade och mindre komplicerade uppgifter, men nyckeln är alltid att medarbetarna tar ansvar och känner engagemang för uppgiften.

”För vissa människor kan det vara svårt att paketera sig själv på en halvtimmes anställningsintervju, men om man ger tid och skapar trygghet och stabilitet så kan man hjälpa varandra.”

– Vi startade samarbetet med Samhall 1997 och har rekryterat två–tre individer varje år sedan dess. Vissa har blivit teamledare och en lyftes nyligen upp till chef hos oss.

– Från början var Samhalls medarbetare en frikopplad del som jobbade i en separat byggnad. I dag jobbar vi sida vid sida på lika villkor. Och vi har samma förväntningar och krav oavsett om det står Samhall eller BLS Industries på lönelappen. Vi ser Samhall som en strategisk partner, inte som en leverantör.

– Samarbetet med Samhall stärker både oss och individen, och gör att vi får ett bättre arbetsmiljöklimat.

– För vissa människor kan det vara svårt att paketera sig själv på en halvtimmes anställningsintervju, men om man ger tid och skapar trygghet och stabilitet så kan man hjälpa varandra.

 

Björn Jakobson, grundare av Babybjörn.

”Att få arbetsuppgifter som gör att du kommer till din rätt är väldigt betydelsefullt för en människa. Jag är oerhört imponerad av hur Samhall lyckas med den uppgiften.”

 

Annika Björnberg, country costumer operations leaderpå Ikea Retail Sverige.

”Vi är stolta över att kunna bidra till att människor som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden får en chans att utföra ett viktigt jobb, men också bidra till att många slussas ut på den ordinarie arbetsmarknaden.”

 

Peder Kjærsgaard,divisionschef på Frode Laursen A/S.

– När vi startade vårt lager i Åstorp 2006 hade vi 5–6 personer från Samhall, men på senare år har vi fått uppdrag som passar Samhalls personal perfekt och därför har samarbetet utvecklats stort, och omfattar nu 70–100 medarbetare i veckan.

”Med tiden har vi blivit mer och mer medvetna om vilka stora resurser som finns i människor som inledningsvis verkar ha svårt att passa in på ett vanligt jobb, och det har Samhall bidragit till.”

– Med tiden har vi blivit mer och mer medvetna om vilka stora resurser som finns i människor som inledningsvis verkar ha svårt att passa in på ett vanligt jobb, och det har Samhall bidragit till.

– Det ingår i vår företagskultur att utveckla våra medarbetare och få ut det bästa av alla. Dessutom är det viktigt för oss att ta ansvar i samhället och se personer utanför arbetsmarknaden som de resurser de är. Medarbetarna får högre självförtroende och vi som företag får lojala och plikttrogna medarbetare, så det är vinn-vinn.

– Vi hoppas att samarbetet kommer att fortsätta i många år. Om det ökar eller minskar beror helt på vilken typ av uppdrag vi får av våra kunder. På Frode Laursen finns det utrymme att vara lite annorlunda, och vi har flera exempel på personer som inte passar in på andra ställen, men som trivs hos oss.