Under tre intensiva majdagar 2019 samlade Samhall och Microsoft entreprenörer, kreatörer och experter inom datateknik och autism.

Målet:

Att undersöka hur digital teknik och nya applikationer kan underlätta vardagen för personer med autism och göra det enklare att komma ut i arbete.

Metoden:

Ett 52 timmar långt hackaton. 50 personer deltog, däribland medarbetare från Samhall och Microsoft, experter inom innovation, design och programmering liksom kunder till Samhall och personer med erfarenhet av autism. Deltagarna delades in i grupper om arbetade med olika förslag på lösningar. Det speciella: Innovation Days var första gången som Samhall och Microsoft gemensamt kraftsamlade för ett mer inkluderande samhälle, något som gav resultat och mersmak. Det kreativa samarbetet väckte intresse ända upp i Microsofts ledning och Microsofts globala vd Satya Nadella gjorde ett engagerat besök under dess sista dag – trots fullspäckat schema under sitt korta Sverigebesök.

Inclusion Key är en jättehäftig lösning där tekniken kan bidra till att inkludera fler i samhället.

Elisabeth Westin, Territory Channel Manager på Microsoft, strategiskt ansvarig i kundteamet för Samhall under Innovation Days.

Resultatet:

Över förväntan. Trots att covid–19 under våren 2020 fått utvecklingsprojektet att tvärbromsa har en av de många idéer som kläcktes under Innovation Days, redan lett till att Microsoft nu utvecklar en helt ny lösning. Enklast kan den beskrivas som ett digitalt pass som anpassar inställningen på olika enheter utifrån hur användaren helst vill ta till sig information, en Inclusion Key.

Klar för testkörning:

Inclusion Key, den helt nya lösningen som utvecklas av Microsoft och har sitt ursprung i Innovation Days är redo att testas.

Det var inte den första idé som kläcktes. Inte heller den andra. Den växte fram under diskussionerna kring vilka utmaningar personer med diagnos inom autismspektrat kan ha.

Autism påverkar hjärnans sätt att hantera information och hur utmaningarna ser ut varierar från en person till en annan. En stor utmaning kan vara att ta till sig instruktioner och rutiner. En deltagare vittnade exempelvis om att instruktioner i punktform var förvirrande, men med en numrerad lista skulle det bli enklare. Någon annan sa att just siffror skapar stress, funkar inte för mig. Medan en tredje förklarade att det var bokstäverna som var problemet och att bilder vore så mycket bättre.

Olika behov som visar hur komplex en autismdiagnos är och att alla är unika. Inclusion Key gör det möjligt att vid inloggning automatiskt anpassa ett system, en applikation eller en enhet till en användares specifika önskemål. Exempelvis att dagens schema eller en arbetsbeskrivning är färgkodad, visas i bilder, med extra stor font, läses upp eller kommuniceras på det sätt som användaren själv har valt.

Inclusion Key blir alltså ett personligt anpassat digitalt pass eller ID som gör att datorn, läsplattan eller den smarta telefonen vet vem som använder den och anpassar sig därefter. All information ägs av användaren, sparas skyddad i molnet men kan nås av användaren från hela världen. Nu är den alltså redo för testkörning i samarbete med Samhalls medarbetare.

Vi ser fram emot att testköra Inclusion Key tillsammans med Samhalls medarbetare och se hur vi kan utveckla detta vidare. Potentialen är enorm.

Niklas Fredengren, Premier Field Engineer på Microsoft, som efter Innovation Days har jobbat med utvecklingen av lösningen.

Positiv spin-off:

Tack vare möten på Innovation Days finns nu Soundscape, Microsofts navigeringsverktyg för synskadade, på svenska. Lite otippat kan tyckas, med tanke på att det tidigare endast har funnits på engelska och kanadensisk franska. Anledningen heter Jarnail Chudge, innovationsarkitekt på Microsoft, som deltog i eventet. På hans initiativ blev medarbetare på Samhall en viktig testgrupp som kom med förslag på bättre anpassning till svenska.

Sedan november 2019 kan Soundcape laddas ner på svenska. Finessen med applikationen är att den med 3D-ljud skapar ett mer naturligt sätt för personer med synnedsättning att uppleva omgivningen och navigera på en specifik plats. Den som prövat på åkattraktionen Skyview på Globen vet hur detta fungerar. Där är det just Soundscape som läser av åt vilket håll du vänder huvudet och i hörlurarna talar om vad du ser när du blickar ut över Stockholm. •