Framtidens kompetenser

Positiv, utåtriktad, målmedveten och initiativtagande. Ord som genom åren funnits med i de flesta platsannonser. Men hur kommer det att se ut om några år? Vilka är kompetenserna och egenskaperna som arbetsgivarna kommer att efterfråga? Story har tagit en titt på framtidens kompetenser.

Vilka är kompetenserna och egenskaperna som arbetsgivarna kommer att efterfråga i framtiden?

Kreativitet

Kan exempelvis handla om att hitta nya sätt att lära sig saker på. Här är det viktigt att skapa ett tillåtande företagsklimat för att ta vara på medarbetarna som källa till nya idéer och arbetssätt.

Välutvecklad kognitiv förmåga

I framtiden kommer med- arbetarna i större utsträckning behöva utnyttja sin kognitiva förmåga för att ta in, bearbeta och sålla fram viktig information i den stora mängd data som kommer att finnas tillgänglig.

Flexibilitet

Medarbetare förväntas kunna anpassa sig till insamlad information och nya teknologiska framsteg. På så sätt kan både medarbetarna och företaget tillvarata möjligheterna som datorerna kommer att tillföra arbetsplatsen i form av artificiell intelligens. Läs mer här.

Multikompetens

Innebär att en medarbetare besitter djupare förståelse inom ett område och även har förmågan att förstå sig på angränsande områden. En kompetens som kräver stor nyfikenhet och viljan att kontinuerligt skaffa sig nya kunskaper.

 

Bubblare

Ordet introvert dyker sällan upp i arbets-annonser i västvärlden. Men egenskaperna är efterfrågade. Introverta ledare är speciellt bra för självgående, proaktiva medarbetare, enligt studier som gjorts vid Harvard Business School. – I länder som Japan ses det introverta ledarskapet som idealet, säger författaren Linus Jonkman till di.se. Han har skrivit boken Introvert – den tysta revolutionen, i vilken han presenterar forskning som visar att drygt en fjärdedel av befolkningen i västvärlden uppskattas vara introvert. Samtidigt har normen i både skola, arbetsliv och politik sedan 1950-talet varit extroverta personligheter. Linus Jonkman tror att det bästa för en arbetsplats är en blandning av både introverta, extroverta och ambiverta (både och). Konsekvensen för en arbetsplats utan introverta kan bli hög personalomsättning till följd av en energinivå som inte är hållbar. En annan bok på ämnet är Tyst: De introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns av Susan Cain.

Se kommentarer