Cirkulär ekonomi, att återanvända och hållbart bruka jordens resurser, har fått ett mer allmänt genomslag i debatten.

Går vi tillbaka 35 år i tiden handlade debatten om att få till källsortering överhuvudtaget. Nu är politiker, näringsliv och allmänhet medvetna om vikten av återanvändning.

Allt fler företag har insett att källsortering av plast inte automatiskt innebär återanvändning. ”Förpackningsavgiften, som har funnits sedan 1990-talet, har inte satt press på plastproducenterna att se till att plasten lätt ska kunna återanvändas. Merparten går till förbränning.” Inom exempelvis livsmedelsindustrin har detta väckt ett större intresse för ett cirkulärt tankesätt. — När insikten kommer leder det till handling och ett utvecklingsarbete. Fler ställer frågan ’Hur kan vi jobba med våra förpackningar så att de fungerar att återanvändas?’

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood

VILKA TRENDER INOM CIRKULÄR EKONOMI KOMMER UNDER 2019? Åsa Domeij, även hållbarhetschef på Axfood: ➊  Secondhand och delningsekonomi kommer att fortsätta växa. Folk i allmänhet blir alltmer medvetna i sin konsumtion. Ökad efterfrågan samt ett ökat fokus på hållbarhet i näringslivet går hand i hand och bidrar till positiva effekter. ➋  Arbetet med att förbättra material och hur man får det att fungera i materialåtervinning kommer att öka. Initiativ som inte syns utåt men som kommer att göra en stor skillnad när produkterna kommer ut på marknaden. ➌  En företeelse som pant kommer att spridas till ännu fler förpackningar, som saftflaskor och juicer. Det fanns ett motstånd från näringslivet i början av 2000-talet kring lagstiftningen om pant. Nu har det vänt med råge.

Som ett svar på den låga återanvändningsfrekvensen av plaster kommer en sorteringsanläggning invigas i Motala i början av året. — Vi lever i en intressant brytningstid. Det ska bli spännande att besöka sorteringsanläggningen samt se vad som händer med återanvändningen av plast när den tas i bruk.

Delegationen för cirkulär ekonomi sätter i gång med sitt arbete på riktigt under året. — Vi jobbar nära näringslivet, men vi kan även föreslå idéer för regeringen. Som delegation är det viktigt att vi inte väntar på EU-direktiv, vi behöver bli konkreta och handfasta för att kunna engagera hela näringslivet så snart som möjligt.

Frågor om hur man praktiskt ska gå tillväga för att ställa om till cirkularitet kommer att vara högre upp på agendan. — Ett företag som Ikea har byggt upp sin logistik på att effektivt få ut sina produkter till kund. Hur ska man få materialflödena att fungera även åt det andra hållet, från kund till Ikea, för att kunna återanvända?

DELEGATIONEN FÖR CIRKULÄR EKONOMI ÄR: Åsa Domeij, ordförande (Axfood), Jonas Carlehed (Ikea), Weine Wiqvist (Avfall Sverige), Caroline Ankarcrona (IVA), Catrin Gustavsson (Södra), Anna Felländer (KTH), Klas Gustavsson (Tekniska verken), Lina Bergström (Återvinningsindustrierna) och Monica Bellgran (KTH) DELEGATIONEN SKA GE RÅD till regeringen, utarbeta en strategi samt identifiera hinder, behov av utbildning och information inom cirkulär ekonomi. Läs mer på regeringen.se