Fler händer till service i vård och omsorg

Samhalls serviceuppdrag för Bodens kommun skapar arbetsglädje för stolta Samhallanställda på åtta äldreboenden. Samarbetet har bidragit till minskad stress och lägre sjukskrivningstal för den vårdutbildade personalen.

Samhalls medarbetare på Svedjebacka äldreboende Iris Christoffersson.

STÄDNING AV DE BOENDES rum, att tvätta, hämta och ta tempen på maten, städa kyl- och köksytor är några av hennes dagliga sysslor. Iris Christoffersson är anställd av Samhall Boden och arbetar med servicetjänster i äldreomsorgen på uppdrag av Bodens kommun. Ett specialuppdrag, som bygger på hennes eget intresse och kunnande, är också att laga de boendes kläder, som exempelvis en knapp som släppt eller en sprucken söm.

”Jag tycker att Bodens kommun är en stor föregångare för nytänkande”

— Jag har arbetat med städning tidigare och längtade tillbaka till det, men min kropp håller inte för att göra det på heltid. Arbetet här är varierande och jag mår bra av att känna mig uppskattad. Så fort jag varit borta känner jag mig saknad, att känna sig viktig betyder väldigt mycket. Jag känner mig friskare i kroppen nu än när jag började här, säger hon.

PÅ EN ANNAN VÅNING på Svedjebacka äldreboende arbetar Sixten Ylikangas, som är ny på Samhall. Efter en skada i ryggen tvingades han sadla om i sitt yrkesval. Han trivs utmärkt.

— Det har bara varit positivt och det är mycket rörelse här. Vi har testat med en stegräknare och det blev närmare 14 000 steg per dag. Jag kan styra dagarna själv vilket passar mig eftersom jag är noggrann, säger han, på väg mot middagsvagnen.

De Samhallanställda utgör ett team om 25 personer varav 16 personer alltid arbetar operativt.

6 502

Så många personer, 23 procent, av Bodens befolkning är över 65 år.

11 886

Så många färre blev sjukskrivningstimmarna 2015 för vårdpersonalen jämfört med året innan, då Samhall började utföra servicetjänster inom äldreomsorgen i Bodens kommun.

Bodens kommun

Bodens kommun ligger i Norrbottens inland. Boden har präglats av sin militära historia med era 1 000 värnpliktiga som mest per år. I dag växer besöksnäringen starkt med bland annat naturturism, äventyrsbad, handel, vintersport och stora idrottsevenemang. Här pågår även miljöteknikutveckling. In flyttningen ökar och Boden är en stor aktör i Sveriges flyktingmottagande.

VÅRDUTBILDAD PERSONAL ägnade tidigare en stor del av sin arbetstid åt mat- och materialleveranser, tvätt, klädvård och städning, och mindre tid till omvårdnad som de egentligen är utbildade för. När servicetjänsterna inleddes 2014 i form av ett projekt blev de positiva effekterna snabbt synliga för både vårdpersonalen och de boende. Nu kan de fokusera på omvårdnaden, utan att uppleva stress för andra sysslor. De boende och deras anhöriga upplevde att det är er människor på plats och större trygghet. Sjukskrivningstalen sjönk med 11 886 timmar under 2015, jämfört med året innan.

I dag är Samhall därför en tydlig del i lösningen av Bodens kommuns utmaningar inom vård och omsorg på kommunens åtta äldreboenden. De behov som fanns på respektive äldreboende identifierades i samråd med kommun, personal och fack, och omformades till en möjlighet för personer som länge har stått ut- anför den traditionella arbetsmarknaden – för att ge dessa personer ett meningsfullt arbete.

PROJEKTET PÅGICK under ett år och åtta månader. Samhall utbildade både befintlig och ny personal till uppdraget.

— Vi var väldigt noga med att dra en tydlig skiljelinje mellan omvårdnad och service för att det inte skulle bli några tveksamheter för någon av parterna, säger Joakim Norström, områdeschef på Samhall.

Att ha rätt person på rätt plats i verksamheterna är viktigt.

”Det här ger vårdpersonalen mer tid för de äldre”

– Det här ger vårdpersonalen mer tid för de äldre, de kanske får komma ut eller får en pratstund extra. Att sjukskrivningarna minskade var också en av anledningarna till att vi valde att fortsätta med det här. Det kostar oss runt 4,5 miljoner kronor per år och det tillskjuter vi som en investering i kvalitetsförbättring. Det har inte inneburit att någon har behövt sluta, säger kommunalrådet Inge Andersson, som också hoppas att detta kan leda till att fler väljer vårdyrket i Boden i framtiden.

Att ha rätt person på rätt plats i verksamheterna är viktigt, tycker Joakim Norström, områdeschef på Samhall

Att ha rätt person på rätt plats i verksamheterna är viktigt, tycker Joakim Norström, områdeschef på Samhall

I DAG ÄR SERVICEUPPDRAGET offentligt upphandlat med sociala kriterier för att främja att personer med någon form av funktionsnedsättning ska få ökade möjligheter till arbete. I konkurrens med andra aktörer på marknaden fick Samhall Boden uppdraget och har nu utbildad personal för detta. Av dessa är åtta ersättare, eftersom det inte är så lätt att sätta in vem som helst på uppdraget.

— Ungefär hälften av de personer som har testat jobbet gör annat i dag. Det passar inte alla och kräver ganska mycket av både flexibilitet, planering och självständighet, säger Joakim Norström.

Å ANDRA SIDAN HAR personer som Samhall inledningsvis trodde skulle ha svårt att orka fysiskt på grund av olika typer av skador, fått ett lyft av att känna sig uppskattade. I dag klarar de av mer än de kunde i början.

— Jag tycker att Bodens kommun är en stor föregångare för nytänkande. De har gjort slag i saken och gått från ord till handling. Alla kommuner vet att de måste göra någonting åt det här, men få har kraften att ta tag i det, säger Joakim Norström.

Behov

Antalet äldre än 65 år i Sverige ökar med närmare 30 procent till 2030, i genomsnitt cirka 32 000 äldre per år. Arbetskraften beräknas öka med bara fem procent under samma period. Samtidigt ökar antalet sysslor, utöver den direkta omvårdnaden, inom äldreomsorgen. Bodens kommun ligger redan i dag högre än rikssnittet på antal äldre invånare och har svårt att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor.

Lösning

På uppdrag av Bodens kommun utför Samhall servicetjänster inom äldreomsorgen. Samhalls personal ansvarar i dag för till exempel städ, tvätt, varor och förråd, matleveranser, sophantering, köksuppgifter, beställningar, fönsterputs, underhåll av utrustning, lagning av kläder, strykning och säsongssysslor.

Effekt

Omvårdspersonalen kan fokusera på det den är utbildad för, medan personal från Samhall hjälper till att sköta annat som är viktigt för verksamheten. Det innebär ett bättre kompetensnyttjande, vilket skapar en bättre arbetsmiljö då omvårdspersonalen får mer tid, energi och stimulans. De boende och deras anhöriga får därmed mer tid och högre kvalitet på omvårdnaden, vilket leder till ökad trygghet och bättre boendemiljö. För Samhalls anställda skapas jobbtillfällen som bryter utanförskap och som bidrar till mångfald och ett hållbart Sverige. Verksamheten har minskat sin sjukfrånvaro, det är färre vikarier och extraresurser, och städningen är i dag mer regelbunden. Detta bidrar till höjd kvalitet på serviceuppgifterna och dessutom ekonomiska vinster.

Se kommentarer