Det digitala utanförskapet gäller främst äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Post- och telestyrelsen menar att de som saknar digital kunskap riskerar att hamna utanför samhället om de inte kan använda digitala lösningar.

Internet hade inte sett ut så som vi känner till det om inte två personer med funktionsnedsättning hade bidragit med sina innovationer.

Internet hade inte sett ut så som vi känner till det om inte två personer med
funktionsnedsättning hade bidragit med sina innovationer. Vint Cerf, som var med och utvecklade det första kommersiella e-postsystemet för internet, var döv. Josef Engressia, senare Joybubbles, som föddes blind hjälpte Steve Jobs att revolutionera persondatorerna. Ändå stängs personer med samma funktionsnedsättningar fortfarande ute från den digitala världen.

– Idéer från genier driver utvecklingen framåt, men vi stänger ute många smarta individer genom att inte erbjuda alla människor tillgång till den här tekniken, säger Jason McKee, medgrundare av Accessibility Shield, i en debattartikel publicerad på wired.com.

För att minska det digitala utanförskapet i Sverige efterlyser Post och telestyrelsen, PTS, lösningar som kan underlätta och motivera fler att bli digitalt delaktiga.
Årets tema i myndighetens innovationstävling är därför ”Från utanför till internet”, där de bästa bidragen belönas med upp till två miljoner kronor i projektfinansiering.

Petter Öhrn, Pressansvarig på Post-och telestyrelsen

– Det är viktigt för oss att projekten efter avslutad tävling verkligen kommer bidra till ett minskat digitalt utanförskap.

Vi är glada över de 116 ansökningar som vi fått in och har valt ut 21 projekt som ska få fördjupa sina ansökningar genom en förstudie, säger Petter Öhrn, pressansvarig på Post- och telestyrelsen. Bland dessa 21 bidrag finns vinnarna som kommer att kunna förverkliga sina innovationer.

Resultatet förväntas vara klart efter sommaren 2020.