En svensk hållbarhetskämpe

Hösten 2012 började Amanda Lundeteg på Allbright som praktikant. Ett år senare var hon vd för samma stiftelse. Amanda har läst till ekonom vid Uppsala universitet och det var under utbildningen hon fick upp ögonen för jämställdhetsfrågor på riktigt.

Amanda Lundeteg är ordförande i Visa vägens expertjury

— Vi var runt 500 elever och ungefär lika många kvinnor som män — ändå var det så mycket naturligare för männen att ta plats i klassrummet. Föreläsningarna hölls av män, litteraturen var i nio fall av tio skriven av män och vd:n var alltid en ’han’ när vi skulle diskutera scenarier. Det här var 2009, säger Amanda Lundeteg.

– I Sverige slår vi oss ofta för jämställdhetsbröstet, men globalt är vi faktiskt ganska mediokra.

Allbright verkar för en jämställd arbetsmarknad och för meritokratisk rekrytering. De kartlägger, utbildar och driver opinion, bland annat via ”Svarta listan” där de listar företag utan en enda kvinna i ledningen.

— I Sverige slår vi oss ofta för jämställdhetsbröstet, men globalt är vi faktiskt ganska mediokra. Vi har sex procent kvinnor på vd-poster och 19 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Det är uruselt.

— Företag bör värdesätta jämställdhet för att det ger större lönsamhet, säger Amanda. En ny stor studie visar att bolag med minst 30 procent kvinnor i ledningen gör sex procent högre vinster. Jämställdhet är också lönsamt ur ett större, samhällsekonomiskt perspektiv. Men främst handlar det om rättvisa.

Se kommentarer