Driven visionär

I september tillträdde Gerald ”Jerry” Davis som ny ordförande för Workability International. Story träffade den engagerade visionären från Texas under hans Sverigebesök i februari.

Gerald ”Jerry” Davis är ordförande för världens största samarbetsorgan för organisationer som arbetar för att funktionsnedsatta ska få jobb och bli en självklar del av arbetsmarknaden.

Workability International
Branschorganet som grundades 2002 arbetar för att påverka arbetssituationen för funktionsnedsatta på en global nivå. I juni i år hålls The Workability International Conference i Hongkong, Kina.

Gerald ”Jerry” Davis är vd för Goodwill Central Texas, en av de drygt 130 organisationer i fler än 40 länder, som genom Workability International samarbetar för att skapa jobb åt fler personer med funktionsnedsättningar.

I Texas driver Goodwill skola och arbetsprogram, liksom egna butiker, ett callcenter och en återvinningsanläggning. Organisationen jobbar både med personer med olika funktionsnedsättningar och med människor som på grund av kriminell bakgrund har svårt att hitta ett arbete. Varje år hjälper Goodwill mer än 13 000 människor att uppfylla sin potential, vilket förbättrar livet för dem och deras familjer, och gör att de kan bidra på arbetsmarknaden.

Vad fick dig att tacka ja till posten som ordförande för Workability International?

Gerald “Jerry” Davis Ålder: 58 år. Bor: Austin, Texas. Yrke: Vd för Goodwill Central Texas och ny ordförande för Workability International. Läser just nu: Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win, av Jocko Willink och Leif ­Babin – en toppsäljare i USA där erfarenhet från ledarskap inom den amerikanska flottans specialförband översätts till ledarskap i det civila livet.

Gerald “Jerry” Davis
Ålder: 58 år.
Bor: Austin, Texas.
Yrke: Vd för Goodwill Central Texas och ny ordförande för Workability International.
Läser just nu: Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win, av Jocko Willink och Leif ­Babin – en toppsäljare i USA där erfarenhet från ledarskap inom den amerikanska flottans specialförband översätts till ledarskap i det civila livet.

— Över hela världen ser vi att det finns alltför stora skillnader i möjligheterna att få jobb för personer med funktionsnedsättning och för dem utan. Alla har rätt till ett jobb och vi tror att vi med gemensamma ansträngningar märkbart kan minska skillnaderna. Om man, som i Austin där jag bor, har fyra procents arbets­löshet bland befolkningen som helhet, så ska den siffran vara densamma för personer med funktionsnedsättning. Vi anser att detta är möj­ligt. Men för att nå målet är det nödvändigt att tänka storskaligt. På många platser i världen saknas ett robust system för att ta sig an stora problem och utmaningar. Genom att samarbeta globalt kan vi lära av varandra.

Vad är största hindret för en mer jämlik ­arbetsmarknad?

— Det finns inte tid nog att besvara den frågan här och nu! Låt mig säga såhär: Samhall har lyckats med något som resten av världen skulle vilja ha. De har arbetsgivare som vänder sig till Samhall för att hitta arbetstagare. Nästan överallt i övriga delar av världen är det ombytta roller – de som arbetar med personer med funktionsnedsättning tigger och ber ­arbetsgivare att anställa dem. Det har gjort att organisationer under lång tid har erbjudit ­arbete i skyddade verksamheter, eftersom det helt enkelt har varit det enda alternativ som stått till buds. Det gör det ännu svårare för samhället att se att ”Joe” är en utmärkt ekonom, även om han har en synskada och det finns hjälpmedel som gör det möjligt för honom att utföra sitt jobb. Jag önskar att alla kunde se människor som människor, men vi har sedan barnsben hört att personer med funktionsnedsättning är annorlunda.

Hur ska fördomar och attityder förändras?

— Det sker ofta med en person i taget och genom att bygga upp relationer med olika arbetsgivare. Men det handlar inte bara om en attitydförändring hos arbetsgivare. Ofta finns hindret hos den som har en funktionsnedsättning. I vissa fall har de sedan barnsben fått höra att de är mindre värda än andra. Det handlar om att fokusera på det en person kan göra och inte hänga upp sig på det någon inte klarar av.

Goodwill Central Texas jobbar också med ­personer med kriminell bakgrund. Hur
arbetar ni med attitydförändringar där?

”Jag vill absolut ranka Sverige som ett av de tre bästa länderna i världen på att integrera personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.”

— I Texas finns det lagar mot att både hyra ut bostäder och anställa personer med kriminell bakgrund, så vi arbetar mycket med att ändra dessa lagar. I Austin har vi 93 000 människor som står utanför arbetsmarknaden. 25 procent av dem är personer med olika funktionsned­sättningar. 15 procent är hemlösa. Andra har ett kriminellt förflutet eller är fattiga för att de helt enkelt inte har någon utbildning. Men många med funktionsnedsättning är hemlösa och många som har suttit i fängelse saknar utbildning. Det är en komplicerad blandning av överlappningar. En början är att genom vår skola se till att de som behöver får en utbildning.

Vad betyder det att få ett jobb?

— Det handlar inte bara om att få ett jobb utan om att få en karriärmöjlighet, om att skaffa sig erfarenhet och komma in på en väg som leder vidare. Alla behöver något att hålla fast vid och bygga vidare från.

Hur rankar du Sveriges integrationsarbete på en global skala?

— Det kan låta som att jag är rena reklam­annonsen, men Samhall är ett lysande exempel. Här finns också fler organisationer som tillsammans med olika arbetsgivare gör ett bra jobb. Jag vill absolut ranka Sverige som ett av de tre bästa länderna i världen på att integrera personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.

LÄS MER!
workability-international.com

Se kommentarer