Äntligen har vi mångfald! Det är nog en och annan företagsledare som har klappat sig själv på axeln och berömt sig för att de senaste rekryteringarna tycks ha bidragit till att skapa mångfald på arbetsplatsen. För visst måste det vara berikande att anställa fler medarbetare med utländska efternamn och osvenskt utseende?

Det behöver det inte alls vara, menar Qaisar Mahmood, debattör och författare till Den besvärliga mångfalden som kom ut i hösten 2019. Qaisar har en bakgrund från chefspositioner på Riksrevisionen, Svenska kommunförbundet, Regeringskansliet, Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet.

Grunden till att det är så svårt med mångfald, menar Qaisar Mahmood, är våra tröga savannhjärnor.

– Vi menar nästan alltid demografisk mångfald när vi pratar om mångfald, det vill säga att blanda personer med olika etniskt ursprung. Men det skapar inte alls mångfald per automatik. En ingenjör född i Syrien har förmodligen mer gemensamt med en ingenjör från Sverige än man kan tro.
Qaisar Mahmood föreslår i stället att vi börjar prata om funktionell mångfald. Då utgår man från vilken typ av mångfald som är relevant för att lösa en viss uppgift. Då kanske det inte alls har betydelse vilket land man är född i, men däremot kan olika livsperspektiv och olika utbildningar bidra enormt.

I boken ”Den besvärliga mångfalden” ger Qaisar Mahmood en förklaring och konkreta
verktyg till hur mångfald kan bli en tillgång.

Grunden till att det är så svårt med mångfald, menar Qaisar Mahmood, är våra tröga savannhjärnor. I sin bok tar han upp modern evolutions och beteendepsykologi som visar att vi människor inte är kognitivt rustade för att hantera mångfald. Vi blir stressade och oroliga när andra inte beter sig som vi gör eller på ett sätt som vi inte känner igen. Därför trivs vi bäst bland likasinnade, även om vi gärna klickar ”like” på allt som hyllar mångfald och olikheter.
– Vi har helt enkelt en kognitiv begränsning som motverkar våra försök att skapa mångfald. Så ett första steg är att ha självinsikt. Nästa steg är att rusta sig för konflikter, för det kommer det att bli. Mångfald är både krångligt och bråkigt, och inte sällan dyrt.

Men varför är det då så viktigt med mångfald?
Kan vi inte bara ha det som vi alltid har haft det, om det nu är så krångligt?
– Nej, det kan vi inte. Mångfald är en överlevnadsfråga i vår komplexa och snabbt föränderliga värld. Om alla tänker på samma sätt och tittar åt samma håll är man dömd att misslyckas. Vi behöver en brokig palett av perspektiv och idéer, och det bästa sättet att få det är genom att blanda flera individer som är olika varandra sinsemellan.

Tre avgörande steg för bättre mångfaldsarbete

1.

Ägna tid till att förstå skillnaden mellan demografisk och funktionell mångfald. Vilka olikheter behövs för den givna uppgiften?

2.

Var beredd på konflikter. Mångfald kommer alltid med en sådan prislapp, konflikter kan vara positiva och leda framåt.

3.

Anställ flera personer i taget. Olikheter hos en ensam nyanställd riskerar att slipas ner av arbetsgruppen, eftersom vi alla eftersträvar att likna andra. Kommer flera nya personer med olikheter har de större chans att ge mångfald på riktigt.